Gezang 1:1


In Psalm 19 lazen we al even over de wet, die de HERE heeft gegeven aan Mozes op de berg Horeb.

 

Gezang 1 gaat helemaal over de wet van de HERE.

 

We lezen eerst in Exodus 19 dat het volk Israël al een hele tijd op weg is vanuit Egypte. Ze gaan naar het beloofde land Kanaän.

Ze hebben al heel veel meegemaakt. Ze hebben gemopperd op Mozes en Aäron. Ze geven hen de schuld dat er geen eten en water is.

Maar eigenlijk mopperen ze op de HERE, Die hen deed wegtrekken uit Egypte. Hij zorgt als een Vader iedere keer weer dat het goed komt.

 

In die hele grote woestijn Sinaï moet Mozes de berg Horeb beklimmen, want God zelf roept hem. God wil met dit volk een verbond sluiten, omdat Hij dit volk apart wil zetten van alle andere volken. Hij, de Almachtige, die hemel en aarde geschapen heeft, én dat zondige, mopperende volk van Israël sluiten straks een heilig verbond, vriendschap. Dat wonder maakt de mensen stil. De HERE vergelijkt zichzelf met een adelaar, die zijn jongen draagt op zijn sterke vleugels. Een adelaar is een heel grote vogel die hoog in de bergen leeft. Wanneer de jonge vogels niet uit het nest durven vliegen, duwt de moedervogel ze van de rand en voordat ze neerstorten vangt het moederdier hen weer op. Haar vleugels zijn sterk en groot. Zo houdt de HERE ons ook vast en laat ons nooit vallen uit zijn sterke armen.

 

In Exodus 20 lezen we dan de tien geboden, of de Tien Woorden van het Verbond.

 

In Gezang 1 is de wet op rijm gezet, zodat we het ook kunnen zingen. De Tien Woorden van het Verbond willen ons helpen om altijd hieruit te leven. Zo moet ook Israël leven, als het Gods volk wil zijn. God liefhebben boven alles en de andere mensen als zichzelf. Kunnen wij dat uit onszelf? Nee, echt niet! Maar dan moet je ook het laatste vers maar eens zingen van dit gezang. Dan mag je zeker weten dat de HERE jou helpt:

 

Geef dat wij trouw uw wet betrachten,

(dat wij luisteren naar wat U ons leert in de Bijbel)

Gedenk ons in barmhartigheid.

Schenk ons in Christus nieuwe krachten

Tot liefdedienst uit dankbaarheid.