Psalm 18:1


Psalm 18 is een dankpsalm. David dankt God omdat Hij door Hem gered is uit de handen van Saul.

David belijdt het zonder omwegen: bij Hem ben ik veilig.

 

De schrijver van deze psalm is heel dicht bij de dood geweest.

Wat kun je nog doen als de dood zo dichtbij is?

David weet het: de weg naar de Verbondsgod is open. Hij roept Hem aan. En dan gebeurt er wat!

 

Davids beschrijving lijkt wel een film!

 

Er was een geweldige aardbeving. Er was vuur en rook te zien. Er was geen misverstand mogelijk: de brand was van God afkomstig!

'Hij reed op een cherub en vloog en zweefde op de vleugels van de wind', staat er in het onberijmde vers 11. Een bijzondere engel bracht de Verbondsgod naar het gevaarlijke gebied waar David was.

Het bleek uit alles: de machtige God komt eraan! David kon het zelf zien: als de God van hemel en aarde in actie komt, dan gebeurt er van alles! Hij stuurde de bliksem om zijn vijanden in verwarring te brengen.

David vond het ongelooflijk! Een aardbeving..., hagel..., een woedend bruisende zee..., de hele aarde leek wel in beweging!

 

David draait er niet omheen.

Hij leert ons: als u de HERE trouw blijft, helpt Hij u.

Hij leert ons: de Verbondsgod laat heel duidelijk zien wie Hij uitgekozen heeft. Hij kiest partij voor zijn kinderen.

Als het erop aankomt, kan David met de Here alles aan. En dat is niet overdreven. Want God geeft kracht om in het leven altijd goede beslissingen te nemen.

 

David is er zeker van: Gods plan is zuiver, zijn manier van werken is perfect.

Hij is ook een Beschermer voor iedereen die redding bij Hem zoekt.

Hij geeft nieuwe energie, ook als het leven heel moeilijk wordt.

 

Daarom looft David de HERE.

Dat is niet alleen belangrijk voor hemzelf. Nee, alle volken moeten en mogen die lof horen.

De HERE is trouw. Voor David. En ook voor alle mensen die later nog geboren zullen worden.

 

Toen David deze psalm schreef, was Jezus Christus nog niet op aarde gekomen.

Maar: zonder het te precies te kunnen overzien, toonde David iets van de manier waarop God werkt.

Onze Heiland had zelf de kracht om mensen in de wereld te redden. En toen Hij zijn reddingswerk volbracht had, beefde de aarde ook. Net als in Psalm 18, in de tijd van David. Kijk maar eens in MatteĆ¼s 27:51-53.

 

Vandaag leren wij een mooi loflied.

Een psalm die het ook vandaag waard is om uit volle borst te zingen!