Gezang 26:1


'Ja, de Trooster is gekomen, Jezus ging van de aarde heen.'

Om dit gezang goed te begrijpen, gaan we Handelingen 1 lezen, de eerste 11 verzen.

De Here Jezus is met zijn discipelen op de Olijfberg. Ze trekken met Hem op, nadat HIJ uit de dood is opgestaan. HIJ onderwijst en spreekt over de dingen van het Koninkrijk van God.

Hij deed dit eerder al, toen HIJ nog op aarde rondtrok met zijn leerlingen (Johannes 14). De Here belooft daar, dat HIJ zijn Vader zal bidden om hen een andere Trooster te geven, want HIJ gaat naar zijn Vader in de hemel. Ze zullen niet eenzaam achterblijven. De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren.

 

Wat kregen de discipelen een prachtige opdracht om de wereld in te trekken. De blijde boodschap verkondigen. Wees niet bang en verlies de moed niet. IK ga naar mijn Vader, maar HIJ laat jullie niet alleen, echt nooit.

 

Dit mogen wij ook weten als het moeilijk is in je leven. Als je naar de kerk gaat, kunnen vrienden en/of vriendinnen daar om lachen en misschien wel spotten. Het kan je verdrietig maken. Je kunt zelfs gaan twijfelen of de HERE wel echt bestaat...

Merk je dan dat de Heilige Geest jou helpt? Ja! dat weet je, als je dicht bij de HERE wilt leven en je bidt om kracht. Je mag dan merken dat Hij bij je is en dat je toch wil luisteren naar zijn stem. De satan, de duivel, wil proberen je los te maken van je geloof, maar als je in de kerk naar de dominee luistert, weet je dat hij de boodschap verkondigt, zoals de HERE dat wil. Ook als je zelf in je Bijbel leest, zal HIJ bij je zijn en zo mag je groeien in geloof.

 

Nu nog Gezang 26 vers 1. Als je deze woorden zingt, word je helemaal blij en dankbaar. HIJ, de Trooster, de Heilige Geest, is bij ons! In de kerk, in huis, op school en onderweg. Altijd! Je snapt het misschien niet allemaal, maar ook Pinksterfeest is een heel blij feest.

Looft en dankt de Heilige Geest.