Psalm 16:1


Wat een mooie psalm om te leren.

Boven de psalm staat: een kleinood van David. Wat betekent dit? Een kleinood wil zeggen dat het heel kostbaar is. Iets waar je heel zuinig op bent, wat waardevol is, b.v. een mooi sieraad dat je kreeg op je verjaardag.

Waar is David dan zo zuinig op ? Zing de eerste regel maar eens: Bewaar mij HEER, mijn toeverlaat zijt Gij! De HERE is de Enige bij Wie David zich veilig voelt. Daar wil hij aan vasthouden. Buiten de HERE is er niemand die hij kan vertrouwen. Hij wil niet meedoen met zondige praktijken, geen afgoden dienen.

 

Als we dit nu zo zeggen dan denk je vast: maar ik vertrouw mijn vader en moeder toch? Daar mag ik toch altijd zijn en daar voel ik me veilig? Ja, dat klopt dan gelukkig ook, maar bovenaan staat, dat de HERE nog veel meer zorgt en liefheeft dan aardse ouders kunnen geven. De HERE heeft dit al beloofd toen jullie werden gedoopt: Je bent van MIJ én IK zal voor je zorgen je leven lang.

We hebben Pasen gevierd en gehoord over het sterven en de opstanding van de Here Jezus.

HIJ heeft voor ons betaald en alle schuld weggedaan. Wat een grote troost is dat en daarom moeten we heel dicht bij Hem willen leven. Ook als wij overlijden is de HERE bij ons.

HIJ wil al zijn kinderen bij elkaar brengen op de jongste dag. Dat is het moment dat de HERE weer terugkomt naar de aarde. Dan mogen we altijd bij Hem wonen.

Prachtig en helemaal goed!

De Heilige Geest werd uitgestort (we gaan dat vieren met Pinksteren) en die geeft kracht om nu in alles staande te blijven. Nee, dat gaat niet vanzelf. We hebben de Woordverkondiging iedere week in de kerk nodig. Ook thuis de Bijbel lezen. HIJ beschermt mijn leven en daar mag ik zeker van zijn.

Wees maar heel blij dat je met je vader en moeder naar de kerk mag. Daar komt het 'heilig volk' op aarde samen. Nee, dat zijn geen mensen die geen zonden meer doen. De HERE heeft de mensen in de kerk apart gezet betekent dat. Ze willen de stem horen van de Goede Herder. Hij gaat hen voor en ze luisteren naar zijn stem. Leef maar dicht bij de HERE en loop gehoorzaam de weg die HIJ wijst.