Gezang 23:1


Het gezang dat we vandaag leren, gaat eigenlijk over Hemelvaartsdag.

 

De dag van de kroning is gekomen, staat er in de eerste regel. Nu kan iedereen zien en begrijpen dat de Here Koning is!

Er is gelegenheid om de Zoon te kussen. Zoon met een hóófdletter: het gaat dus over de Here Jezus Christus. Kust de Zoon - die uitdrukking staat ook in Psalm 2. Kijk maar eens of je die daar kunt vinden.

 

De Zoon gaat de troon bestijgen.

Misschien weet je nog wel dat koning Willem-Alexander op 30 april 2013 ingehuldigd is. 'Inhuldigen' is een deftig woord voor het officiële begin van het werk van de koning.

Datzelfde gebeurt hier, in Gezang 23, ook. Maar er is wel een verschil. Koning Willem-Alexander heeft macht in Nederland. Maar de invloed van Jezus Christus gaat nog veel verder. Hij heeft het in de hele wereld te zeggen!

 

In dit gezang staat de regel: 'Hij heeft de helburcht ingenomen'.

Helburcht - wat een moeilijk woord is dat, vind je niet? De hel: dat is het gebied waar de satan woont. Dat is het gebied waar alle tegenstanders van God een plaats hebben, of krijgen. En een burcht: dat is een kasteel. Eigenlijk staat er: Jezus Christus heeft het vanaf nu óók in de hel te zeggen. De hele wereld is van Hem!

 

En wat gebeurt er als de Here het overal te zeggen heeft?

Dan hoor je overal muziek.

Je hoort overal psalmen.

De hemel trilt ervan.

 

Binnenkort is het weer Hemelvaartsdag.

Nu weet je al een beetje wat wij dan gaan vieren: Jezus Christus heeft nu echt alle macht. In de hemel, en ook op de aarde.

Daarvan zie je nu nog niet alles. Nu moet je gewoon nog naar school. En naar de Bijbelschool, misschien. Naar catechisatie. En naar de vereniging.

Maar in die gewone dingen bereiden we ons toch voor. Want we verwachten de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wij weten: er komt een tijd dat iedereen zal zien dat onze Heiland alle macht in de wereld heeft.

Dat wordt de mooiste tijd van ons leven!