Psalm 3:1


Het begin van Psalm 3 lijkt heel modern. Want er staat:

'Door velen wordt gespot:

Hij vindt geen hulp bij God'.

Er zijn tegenwoordig heel wat mensen die zeggen dat God toch niet helpt. En het kan, zeggen sommige mensen, heel goed zo zijn dat iets of iemand anders veel machtiger is dan God.

Psalm 3 lijkt prachtig in de eenentwintigste eeuw te passen.

Maar de dichter van Psalm 3 is, als het over zijn geloof gaat, helemaal niet eigentijds.

Want hij zegt:

'Maar toch bent U mijn eer,

U bent mijn schild o HEER.

U wilt mijn hoofd verheffen'.

 

Dat is een geloofsbelijdenis. Die spreekt David uit in de tijd dat Absalom, zijn zoon, een opstand tegen zijn vader organiseert.

Daarover kunnen je lezen in 2 Samuël 15. Zoek dat maar eens op.

Midden in die moeilijke tijd zegt David tegen God: U vertrouw ik helemaal. Dat moeten wij ook maar doen!

 

Vorige keer leerden we een vers van Psalm 2.

Weet je nog dat veel volken toen in opstand kwamen tegen God?

In Psalm 3 zien we ook een opstand: een koningszoon wil zijn vader van de troon stoten. En dat terwijl David door de Here uitgekozen is! Dat kun je in 1 Samuël 16 lezen.

 

David blijft geloven. Zelfs als hij voor zijn zoon moet vluchten, gelooft hij dat de Here hem zal helpen.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat geldt hier ook. Ook wij moeten, ook al zijn de omstandigheden moeilijk, ons geloof behouden. Nee, dat is niet modern. Maar het moet toch. En het kan ook. Want de Here wil ons hoofd verheffen. Dat betekent dat Hij ons hoofd optilt. Je hoeft niet bang te zijn. Want de Here is bij je. Overal en altijd.

 

Als de Here in actie komt, zien we binnen de kortst mogelijke tijd allerlei veranderingen in de wereld. Dat zie je niet altijd meteen. Maar het is wel zo.

 

'Van Sion klinkt Zijn stem'.

Dat betekent: de Here spreekt. Vanaf Zijn troon.

Hij spreekt ons vrij van de zonden. Dat kan, omdat Christus voor onze zonden betaald heeft. Nu gelden de beloften:

* onze zonden zijn vergeven

* wij zullen eeuwig leven.

Samen gaan we een mooie toekomst tegemoet!