Gezang 22:1


Gezang 22 is een lied wat gemaakt is voor Pasen. Het wordt met Pasen dan ook gezongen. Met Pasen denken wij aan het feit dat Jezus Christus is opgewekt en opgestaan.

 

In Gezang 22 wordt in het begin gezegd dat Jezus onze toeverlaat is. Een toeverlaat is iemand op wie je vertrouwen kunt. Iemand waar je op kunt rekenen. Jij hebt vast ook wel zo iemand. Bijvoorbeeld je vader en moeder, of een broertje of zusje, of een vriendje of vriendinnetje. Iemand waar je heen kunt gaan als je een probleem hebt en waar je gewoon om hulp kunt vragen.

 

Zo is Jezus ook Iemand waar je op kunt vertrouwen. Hij is namelijk in alles trouw geweest. Hij was altijd eerlijk en heeft gedaan wat God van Hem vroeg. Ja, Hij was zelfs zo trouw dat Hij zich liet kruisigen en doden om voor ons verlossing te verdienen. Er is niemand hier op aarde geweest op wie je meer kunt rekenen dan op Hem.

 

Daarom zegt dit gezang ook dat wij ons aan Gods wijze raad blijmoedig kunnen overgeven. Gods wijze raad betekent Gods plan. God heeft met ons allemaal een plan in ons leven. Wie weten niet altijd de bedoeling van God in ons leven, maar we weten zeker dat Hij het beste met ons voor heeft. In het Doopsformulier staat het zo: 'Hij neemt ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan en zal ons daarom van al het goede voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons doen meewerken ten goede'. Dit betekent dat de HEERE voor ons zal zorgen. Dat kan zijn dat Hij ons leuke dingen doet meemaken. Maar het kan ook zijn dat wij moeilijke dingen meemaken. Je mag er in ieder geval zeker van zijn dat wat de HEERE je ook laat meemaken goed is voor jou. Daarom kun je ook altijd er op vertrouwen dat de HEERE het beste met je voor heeft.

Bij gelovige mensen die op het punt staan te sterven, kun je dit vaak heel erg goed zien. Deze mensen zijn niet bang voor de dood. Ook al is de dood iets verschrikkelijks. Misschien heb jij bijvoorbeeld wel meegemaakt dat iemand in jouw omgeving is overleden. Bijvoorbeeld jouw opa of oma. Dat is best heel verdrietig en naar. Maar als ze gelovig zijn, mogen we toch weten dat ze naar de HEERE gaan. En dat het goed met ze is. Daarom kunnen gelovige mensen vaak zo rustig zijn bij hun sterfbed. Want de dood is niet het einde. Want gestorven gelovige mensen mogen nu al bij de Heere zijn.

 

En straks op de Jongste Dag zal alles helemaal volmaakt zijn. Dan zal de Heere Jezus Christus weer terugkomen. En dan zal de dood voorgoed verslagen zijn. Dan zullen wij volmaakt gelukkig zijn.

Wat een fijne toekomst hebben wij, hè! Daar mogen wij bij Goede Vrijdag en Pasen dan allemaal weer aan denken. Want toen heeft de Jezus Christus dit allemaal voor ons verdiend.