Psalm 35:1


In Psalm 35 gaat het over twisters. Een twister is iemand die ruzie maakt of het met iemand niet eens is. Dat kan tussen twee mensen gaan maar ook tussen verschillende groepen. Dan kunnen mensen elkaar voor alles uitschelden.

Het kan ook zo erg worden dat men dan oorlog met elkaar gaat voeren. Je hebt wel gehoord van bijvoor-beeld de oorlog in Syrië en andere oorlogen in de wereld. Vaak zijn deze oorlogen er omdat verschillende mensen het niet met elkaar eens zijn en daarom met elkaar gaan vechten.

Nu gaat het in Psalm 35 over mensen die ruzie maken met David. Zij spotten met David en lachen hem uit omdat hij het moeilijk heeft.

Waarom David het hier moeilijk heeft is niet precies bekend. Het kan zijn omdat hij toen door Saul vervolgd werd. Maar het kan ook zijn dat hij het moeilijk had toen hij koning was.

Maar deze mensen vinden het blijkbaar wel fijn dat David het zo moeilijk heeft.

 

David roept de HEERE daarom ook op om te twisten met deze mensen. David doet dit omdat hij weet dat hij in zijn recht staat. Dit betekent dat Hij weet dat de HEERE in deze zaak voor hem is. Hij vraagt of de HEERE naar Zijn schild wil grijpen om David te dekken. Toen was een schild een verdedigingsmiddel. Een schild hield pijlen van de vijand tegen, zodat deze pijlen je niet verwondden.

Zo vraagt David of de HEERE een soort van schild om hem heen zou willen doen. Dit was natuurlijk geen echt schild. Maar David vraagt of de HEERE alle laster en wreedheid tegen David wil tegenhouden. Laster is de onwaarheid over iemand zeggen. En wreedheid is gemene dingen tegen iemand zeggen of doen.

 

Waarom weet David zo zeker dat hij in zijn recht staat? Omdat hij altijd zo goed leefde en precies deed wat de HEERE van hem vroeg? Nee! Maar hij was er zo zeker van omdat de HEERE aan hem beloofd had dat David voor altijd koning zou zijn en dat de HEERE altijd voor David zou zorgen en hem zou beschermen. Daarom vraagt David de HEERE God hier dan ook om hulp. En de HEERE komt altijd Zijn beloften na.

 

Zo mogen wij de HEERE ook altijd om hulp roepen. Wij mogen tot Hem bidden als wij het moeilijk hebben. Als mensen ons uitlachen omdat wij voor ons geloof uitkomen. Hij zal ons ook helpen. Hij heeft dat beloofd bij onze doop.

Niet omdat wij dat verdiend hebben. Maar om het werk van Jezus Christus. Bij dit werk willen we met Goede Vrijdag en Pasen stilstaan.

 

Wat een fijne gedachte, hè! Gaan wij dan net zoals David in het slot van deze psalm de HEERE de hele dag loven en prijzen? Dat heeft Hij wel verdiend.