Gezang 18


U, heilig Godslam, loven wij... Wat een belijdenis! Wat spreken we dan na? Dat, wat in het vorige gezang ook is uitgelegd: naspreken wat er in de Bijbel staat en hierover zingen.

 

Een prachtig gezang, een heel blij gezang. Jullie weten dat de Here Jezus in Bethlehem is geboren en dat Hij verder opgroeide in Nazareth bij zijn ouders, Jozef en Maria.

 

De geboorte van de Here Jezus was al aangekondigd in het Oude Testament, o.a. in het Bijbelboek van Jesaja hoofdstuk 53. De profeet Jesaja voorspelt, dat heet met een mooi woord 'profeteren', hier al de komst van de Here, maar nog veel meer ook hoe het allemaal zal gaan met Hem. Hij was niet geliefd bij de mensen van Zijn eigen volk. Ze verachtten Hem en zoals een lam geslacht werd als offerdier, zo werd onze Heiland ook verworpen en gedood. Gods Zoon heeft veel ellende en smart gekend in Zijn leven op aarde. Hij stierf aan het kruis.

 

Voor wie deed de Here dit allemaal? Ja! Voor jou en mij! Wij hadden die grote straf verdiend om voor altijd, voor eeuwig verloren te gaan, omdat wij zoveel zonden doen. Dat is in het paradijs al begonnen met Adam en Eva. Ieder kindje dat geboren wordt en jij dus ook, doet kwaad in de ogen van de Here, maar toen...

 

...kwam Hij naar deze aarde om voor de zonden te betalen. Hij, de Here Jezus, heeft nooit zonden gedaan en moest betalen met Zijn eigen bloed en lichaam voor alle zonden, die wij deden en nog elke dag doen: Gij Heiland kocht ons met uw bloed! Er is betaald en dat weten we heel zeker als we het in geloof aannemen. Door Zijn offer aan het kruis mogen wij weer tot de Vader in de hemel komen. Hij neemt ons als Zijn kinderen aan en niemand kan ons uit Zijn hand rukken. Als koningen mogen wij heersen over alles wat op de aarde leeft. Een heel verantwoordelijke bezigheid. Goed zorgen voor alles wat er leeft en groeit! Goed zorgen voor het milieu. Wij danken én eren Hem en werpen onze kronen aan Zijn voet. Moeilijk, hè? Geen kroon die op het hoofd staat van de koning, maar al onze gaven die we kregen van Hem. We geven die weer terug door ervoor te danken en erover te zingen. Hij zorgt voor goede gezondheid, Hij geeft eten en drinken, Hij geeft ons een huis om in te wonen. Hij geeft ons een vader en een moeder. Het belangrijkste is, Hij wil onze VADER zijn en deed ons geboren worden uit christelijke ouders. Daar zeggen we dan toch 'amen' op?

 

Het is allemaal heel zeker, want we zijn schatrijk in dit alles. Onze Heiland overwon de dood en mocht weer opstaan uit het graf. HIJ LEEFT! We juichen het uit...Halleluja!