Gezang 32:1


Dit prachtige gezang is en wordt vaak gezongen in de kerk. Wat is de kerk? Moeilijke vraag misschien, hè? Het lijkt allemaal zo gewoon om iedere zondag met je vader en je moeder en misschien wel met broertjes en zusjes naar de kerk te gaan. Waarom gaan we naar de kerk en de buurman/vrouw niet? Die andere kinderen uit de straat ook nooit?

 

De kerk is niet van ons, maar van de HERE! Jullie weten vast al wel, zeker de oudere kinderen, dat er achterin het kerkboek een Nederlandse Geloofsbelijdenis staat met 36 artikelen. Vraag dit maar aan je ouders! In artikel 27 gaat het over de kerk. Wij belijden daarin, dat is: we spreken in het kort na, wat erover in de Bijbel staat. De kerk is een heilige vergadering van ware gelovigen, die alles van Jezus Christus verwachten. We zijn gewassen door zijn bloed en apart gezet door de Heilige Geest. De kerk is er altijd geweest en zal er zijn totdat de HERE terugkomt op de aarde. Hij is de Bruidegom en de kerk op aarde is de bruid! Heel mooi beeld om hierover te zingen. Wij mogen verlangen om naar Hem toe te gaan. Dat is nog niet zo sterk aanwezig als je jong bent. Oudere mensen, en zeker als je ziek bent, kunnen daar heel erg naar uitzien dat ze bij de HERE mogen zijn. Hem aanbidden en de eer geven die Hem toekomt. Ze geloven dat wat er in de Bijbel staat ook echt gebeurt.

 

Waar komt het geloof vandaan? Het komt van de Heilige Geest. Hij werkt ermee in de kerkdienst en daar is iedereen welkom, maar niet iedereen luistert naar die oproep. Door de verkondiging van het Evangelie wordt het geloof gewerkt in ons hart. De dominee spreekt namens God. Ook je ouders voeden op om de HERE te dienen en te gehoorzamen. Ook op school en bij catechisatie wordt er uit de Bijbel verteld.

 

Toen je gedoopt werd, heeft de HERE al beloofd voor je te zorgen. Hij zet je apart van de wereld. Wij hebben niets verdiend, maar Hij wil ons als Zijn kinderen aannemen. Het was Hij die door Zijn sterven aan het kruis, aan haar (de kerk) het leven gaf. Van die kerk ben jij lid, ingelijfd. Vanaf het begin van de wereld tot aan het einde zal de HERE een volk verzamelen, om straks op de nieuwe aarde bij Hem te wonen. God houdt Zijn kerk in leven, ook al is er nog veel moeite en strijd.

 

Blijf maar vast vertrouwen op deze VADER in de hemel! Hij doet wat Hij zegt!