Psalm 31:1


Je hebt de laatste tijd vast wel gehoord over asiel-zoekers. Op dit moment komen er heel veel naar Nederland.

Asielzoekers zijn mensen die moet vluchten omdat er oorlog is en hun leven gevaar loopt. Of omdat ze vervolgd worden vanwege hun geloof. Deze mensen zoeken hulp en onderdak in een ander land. Wij moeten deze mensen ook helpen als wij dat kunnen.

 

In Psalm 31 is ook iemand aan het woord die hulp zoekt bij Iemand. Die bescherming zoekt. Het gaat hier weer om koning David. Hij wordt bespot en te schande gemaakt. Er zijn een heleboel mensen die hem niet mogen. Daarom heeft hij het nu heel moeilijk. En daarom roept hij om hulp bij de Heere. Want David weet dat hij het niet van hulp van mensen hoeft te verwachten. Hij verwacht nu alleen nog hulp van de Heere. En hij weet dat hij die van de HERE zal krijgen. Hier begint de psalm ook mee. Er staat dat David op de HERE vertrouwt en dat de HERE zijn sterkte is. Sterkte betekent dat iemand zo machtig is dat je zeker weet dat deze persoon je kan helpen.

 

En David weet dat de HERE machtig is. Dat heeft hij in zijn leven meerdere keren mogen meemaken. En daarom bidt Hij ook tot de HERE. En de HERE zal verhoren. Niet omdat David het zelf verdiend heeft. Verderop in de psalm zegt hij dat zijn schuld hem doet bezwijken. Bezwijken betekent dat je er niet meer tegenop kunt. Het is dus door zijn eigen schuld dat hij zich in deze situatie bevindt. Hij moet het daarom van de genade van de HERE hebben. Dat is de reden waarom hij de HERE durft te vragen of de HERE ontferming aan hem wil tonen. De HERE heeft beloofd dat Hij iedereen zal helpen die Hem om hulp vraagt. En dat weet David

 

Deze zelfde God is ook jouw Vader. Dus jij mag ook naar Hem toegaan als je het moeilijk hebt. Als andere mensen jouw uitlachen omdat jij gelooft. Of als je het moeilijk vindt om dingen niet te mogen doen, omdat het niet mag van de HERE. Bid dan maar tot Hem. Dan mag je er zeker van zijn dat Hij je gaat helpen. Dat heeft Hij jou beloofd toen je gedoopt bent.

 

Weet je, dan ben jij misschien ook net zoals als de asielzoeker. Dan word je hier in dit land misschien uitgelachen en bespot. Maar je mag dan bij de HERE om hulp vragen. Wat fijn, hè!