Psalm 30:1


Psalm 30. Een danklied bij de inwijding/ingebruikneming van de tempel.

Waar is David zo blij en vol vreugde over? Als alles goed en voorspoedig gaat in je leven is het niet zo moeilijk om te danken en blij te zijn. David heeft heel wat jaren moeten wachten voordat hij de tempel in gebruik kon nemen. Hij werd immers steeds opgejaagd door Saul en zijn soldaten. David was vaak op de vlucht en ook was hij bang voor zijn leven. David dankt in deze psalm God voor Zijn zorg en verlossing iedere keer weer.

'U zal ik loven trouwe HEER, ik kreeg van U het leven weer.' De vijand heeft niet gewonnen, maar het was elke keer de HERE, Die uitkomst en redding gaf.

Zien wij dat ook niet in ons eigen leven?

We hebben er al eerder over geschreven. Het is soms moeilijk om 'nee' te zeggen als er iets van je gevraagd wordt waar jij niet aan mee mag doen. Je bent jong en je ziet zoveel moois. Niet omdat je vader of moeder zeggen dat iets niet mag (ook dat natuurlijk wel ...), maar omdat de HERE het niet wil. Je bent apart gezet door Hem. Je kreeg het teken en zegel op je voorhoofd toen je werd gedoopt. Je bent van Mij!

Heel veel mensen vinden de zondag b.v. hun eigen vrije dag. Ze beslissen zelf wat ze gaan doen. Je kunt vast nog wel meer voorbeelden noemen!

Het is Gods zorg voor ons door de Heilige Geest, dat wij kunnen gehoorzamen. Hij wil ons sterken op ons gebed en dan zorgt Hij ook voor de uitkomst. Niet altijd zoals wij misschien willen, maar wel altijd goed.

David heeft het zelf ervaren en dan zingt hij: 'Voor eeuwig zal ik U loven.'

Wij leven om God te loven, te prijzen en Zijn trouw te verkondigen.

Je kent ook Psalm 75 vers 1 vast heel goed:

 

'U alleen, U loven wij, ja wij loven U, o HEER.

Wij verkondigen Uw eer, want Uw naam is ons nabij.

Daarom roemt het hele land al de wond'ren van uw hand.'