Psalm 29:1


Een psalm van David.

David was schaapherder in Israƫl voordat hij koning werd.

Op die grote vlakte waar hij met de schapen ronddwaalde, was het lang niet altijd prachtig weer. Warm - koud - regen - storm en ... onweer! Als David deze psalm dicht, prijst hij Gods majesteit in het onweer. We zingen in dit psalmvers:

'Hemelingen, buigt u neer, geeft de HERE kracht en eer.'

Wat betekent dit? Het is een oproep aan de machtige heersers, de koningen, om de HERE eer te geven. Ook zij moeten erkennen dat deze natuurverschijnselen echt van God komen. Hem moeten ze aanbidden.

De stem van de HERE is machtig.

want Hij is sterk.

Juich voor de HERE, want Hij is machtig.

Buig voor Hem, want Hij is heilig.

Neerbuigen in Zijn heerlijke heiligdom. Daarover wordt ook geschreven in Psalm 96. De heidenvolken worden opgeroepen om de HERE te vereren in Zijn voorhoven. Daar woont de HERE en daar wil Hij aanbeden worden. Daar in de tempel worden de offers gebracht. Als de ongelovigen zich bekeren, zullen ook zij welkom zijn in Gods huis.

Deze offers wezen heen naar de komst van de Here Jezus naar deze aarde. We hebben Zijn geboortedag pas mogen gedenken op het Kerstfeest. Hij kwam op deze aarde om voor de zonden, die de mensen hadden gedaan, te betalen. Geen dier werd er toen geofferd, maar de Here stierf zelf voor ons aan het kruis. Hij betaalde met Zijn eigen lichaam en bloed om ons lichaam en onze ziel van de eeuwige straf te verlossen. Door Zijn genade mogen we, als de Here terugkomt op de aarde, voor eeuwig bij Hem wonen.

 

Als alle mensen Gods regering met vreugde aanvaarden en Hem trouw blijven, schenkt HIJ kracht op hun gebed en zegent Hij Zijn volk met vrede.