Gezang 9:1


Ben jij binnenkort jarig? Heb je er dan al zin in? Dan wordt je misschien wel wakker met allemaal mensen bij je bed die jou feliciteren. En dan krijg je waarschijnlijk ook het cadeau waar je om gevraagd hebt en waar je heel erg zin in hebt. Dat is dan een heel fijn moment.

 

In dit lied gaat het ook om iemand die iets gekregen heeft waar hij om gevraagd heeft. Het gaat om Simeon. Hij heeft heel erg gebeden om de zaligheid die de Heere heeft toebereid. Dit betekent dat Simeon gevraagd heeft om de Messias te mogen zien. Er was aan hem door de Heere beloofd dat hij niet eerder zou sterven voordat hij de beloofde Messias zou hebben gezien. En nu heeft Simeon de Heere Jezus Christus gezien in de tempel. Eindelijk is ziet hij Hem dan. En daar is Simeon zo blij mee dat hij een lied gaat zingen. Hij is zo blij met dit 'cadeau' dat hij nu in vrede kan heengaan. Hij weet nu dat er verlossing gaat komen. Want de Heere had beloofd dat er iemand zou komen die Zijn volk zou verlossen van de zonde. Dat gaat Jezus Christus doen. Nu weet Simeon dat dit gaat gebeuren.

 

In dit lied wordt genoemd dat Simeon hierover gebeden heeft. Dit staat in de oorspronkelijk tekst niet (Luc. 2:29-32). Toch is dit wel goed om te zeggen. Want de Heere wil dat wij, om alles wat tot Zijn eer is, bidden. Dan is het zeker goed om te bidden om de vervulling van Zijn belofte.

 

Nu leven wij in een tijd dat Christus alles volbracht heeft en weer in de hemel woont.

Toch blijft het nog steeds belangrijk te bidden om Gods beloften. Je mag dan bidden of hij alle beloften die Hij aan jou gedaan heeft wil vervullen. Dat zijn de beloften die Hij gedaan heeft in Zijn Woord. Daarom is het heel belangrijk om steeds weer in Zijn Woord te lezen en te studeren.

Ook heeft Hij beloften gegeven bij jouw doop. Hij heeft beloofd jouw Vader te zijn in Christus. Ook heeft Hij beloofd dat Hij met Zijn Heilige Geest in je wil wonen. Zodat jij blijft geloven en dat jij zult doen wat Hij van jou vraagt. Hij wil dit alleen maar doen bij hen die Hem daar van harte om bidden.

Daarom is het nog steeds zo belangrijk om te bidden. Te bidden om vergeving van jouw zonden. Te bidden om het eten. Te bidden om te strijden tegen de zonden. Te bidden om de wederkomst van Christus. Dat laatste is ook een belofte van de Heere. Dat Hij weer zal komen. Dat dan alles volmaakt zal zijn. Dat is een belofte die nog niet vervuld is.

Kijk jij hier naar uit? Net zoals Simeon uitkeek naar de komst van Christus toen?