Psalm 71:1


Wat moet je doen als het hard onweert en je bent buiten? Dan zoek je een schuilplaats waar het onweer je geen kwaad kan doen. Je verbergt, verstopt je op een veilige plaats.

De dichter van deze psalm had geen last van onweer. Maar wel van vijanden. Zijn vijanden maken het hem moeilijk. Maar de dichter laat in deze psalm duidelijk zien dat hij vertrouwen heeft in de Here. Hij bergt zijn leven bij de Here. Want de Here is groter en machtiger dan alle nood en tegenstand. Daarom is de Here Davids - en ook onze - veilige schuilplaats in de moeilijkheden waar hij in zit. Dat is de veiligste plek die je je maar kunt bedenken.

De dichter weet dat alleen de Here uitkomst kan geven in nood. Daarom bidt hij ook om uitkomst en bevrijding.

 

In de psalm staat 'kom mij door recht bevrijden'. Daarmee bedoelt de dichter dat hij weet dat de recht-vaardigheid van God hem kan bevrijden uit zijn lijden. Want God weet wat recht, wat goed en eerlijk is. En daar houdt Hij zich altijd aan. Hij herstelt het recht en bevrijdt zo zijn volk van moeite, onrecht en verdrukking. Zo komt er weer vrede en wordt het leven weer goed. Daarom kunnen we veilig bij Hem wonen!