Gezang 6:2


Boven dit gezang staat: Gebed voor de prediking.

Heel eerbiedig vragen we onze hemelse Vader om de opening van het Woord.

Gods Woord, de Bijbel, is immers een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Ps. 119.

Dit is een gebed tot God, of Hij Zijn dienstknecht, de dominee, de volle waarheid wil laten spreken, zodat ons niets zal ontbreken.

 

Het tweede vers, dat we nu zullen leren, gaat over de Drie-eenheid.

Drie Personen in EEN!

De Heidelbergse Catechismus vraagt terecht in vr. 25: Waarom noemen we drie Personen, terwijl er toch maar één God is? Het antwoord is: Omdat God Zich zo in zijn Woord aan ons geopenbaard heeft: deze drie onderscheiden (let op, niet géscheiden) Personen zijn de ene ware en eeuwige God.

Dit kunnen wij niet begrijpen en daarom moeten wij het ook maar niet proberen.

We moeten het met een gelovig hart aannemen.

We vragen of wij het Woord mogen begrijpen. En of door goed te luisteren Gods boodschap tot ons mag komen.

 

Weet je waar ook kort en duidelijk over de Vader èn de Zoon èn de Heilige Geest gesproken wordt? Zoek het formulier voor de doopsbediening maar eens op.

Dopen is gewassen worden door het bloed van Christus. We horen bij Zijn lichaam, dat is de kerk.

 

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betekent dat dat Hij met ons een eeuwig verbond van genade sluit. Niets hebben we verdiend, maar Hij zal voor ons zorgen als we Hem gehoorzamen. Als we doen wat Hij vraagt.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, betekent dat dat Hij ons wast en reinigt, dat betekent dat Hij ons verlost, van al onze zonden.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, betekent dat dat Hij het geloof in ons hart geeft, zodat wij met de Vader en de Zoon verbonden blijven. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben om God met een vernieuwd hart te kunnen liefhebben en dienen.

 

De Here Jezus heeft voor ons de zonden weggedaan door Zelf te betalen met Zijn lichaam en bloed. God kwam in jouw leven met Zijn liefde, dan wil je Hem toch ook volgen?

Je bent ingelijfd in Hem! Schrijf het op: Ik ben gedoopt!