Psalm 64:1


Deze psalm is een Klaagpsalm van David. Wanneer deze psalm geschreven is, weten we niet.

David leeft in grote moeite. In deze psalm legt hij zijn moeiten voor aan de Heere. Wat zijn nu deze moeiten? Nou, David verkeert in grote nood. We lezen in vers 1 dat de vijand hem tegemoet trekt. Er dreigt dus gevaar. David vraagt aan de Heere of Hij zijn leven wil behoeden. Of Hij zijn leven wil bewaren zoals bijvoorbeeld een herder zijn schapen hoedt en beschermt.

 

Het leven van David staat op het spel. Want er staat: al wat er woelt en onrecht doet, is tegen mij. De vijand die kwade dingen doet, die gemene dingen doet, maakt plannen tegen David. Daardoor voelt David zich bedreigd! En daarom roept hij ook om hulp. Dat lezen we in de laatste regel: doe redding dagen! David weet dat bij de Heere alleen die redding is!

En de Heere komt David redden. Kijk maar eens naar het vierde vers van deze psalm. Daar lezen we: daar treedt de Heer hun tegemoet. Tegen de Heere kan geen vijand op! Hij verslaat de vijanden! Lees maar eens in het zesde vers. De Heere krijgt daarom ook de eer. De rechtvaardigen mogen zich gelukkig prijzen omdat ze bij de Heere mogen schuilen.

Dat is ook zo voor ons. Wij mogen vast weten dat de Heere onze schuilplaats is in moeilijke tijden en daarom mogen we vrolijk zijn! Ben jij dat ook?