Gezang 14:4


Dit keer leren we een gezang en de eerste twee regels gaan we eerst uitleggen:

'Jezus, leven van mijn leven, Jezus dood van mijnen dood.'

 

Jullie hebben vast wel eens gehoord van de Heidelbergse Catechismus. De dominee preekt er iedere zondag éénmaal uit.

De Catechismus staat achter in je kerkboek en is als het ware een samenvatting van alles wat in de Bijbel staat. Het is in de vraag- en antwoordvorm geschreven zodat we het makkelijk kunnen lezen én leren. Als je 10-11 jaar bent, zit je misschien al op catechisatie. Er zijn 52 Zondagen/hoofdstukken en je moet Zondag 11 eens opzoeken. Daar staat:

Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Verlosser, genoemd?

Antwoord: Omdat Hij ons verlost van al onze zonden en omdat er bij niemand anders enig behoud (redding) te zoeken of te vinden is.

 

We denken op Goede Vrijdag aan het sterven van de Here Jezus op Golgotha en dan zingen we vaak dit gezang. De zondag daarna is het Pasen. Op Pasen stond de Here op uit het graf.

De discipelen en nog veel andere mensen in Jeruzalem konden het niet geloven en toch had de Here al voorzegd dat Hij uit de dood zou opstaan. De Verlosser van onze zonden en zo onze Heiland. Hij was Zijn Vader in de hemel gehoorzaam en wilde sterven voor de zonden van jou en mij. Onvoorstelbare grote liefde.

'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' Joh. 3:16

 

Wees maar heel blij dat je deze Vader kennen mag.

Nooit kunnen we genoeg danken, want duizend-, duizend-maal is nog niet genoeg.

We mogen zeker weten dat we eens bij Hem mogen wonen. Dan zal alles heerlijk zijn. Geen zonden meer, geen oorlog, geen rampen, geen verdriet, geen ziekte en geen sterven.

 

Dit gezang moet je eigenlijk helemaal lezen, want in vers 4 danken we voor dit grote wonder.