Psalm 60:1


Als je Psalm 60:1 leest dan kun je er bijna van schrikken. Wat een bedroefde psalm.

Psalm 60 is een klaagpsalm. Boven de psalm lezen we dat David net een aantal overwinningen heeft behaald. Maar hoe kan dat nu? Als je een strijd tegen de vijand hebt gewonnen, dan ga je toch geen klaagpsalm schrijven?

David heeft tijdens de strijd angstige momenten gekend. Hij weet dat hij zonder Gods hulp nooit een strijd zou kunnen winnen van zijn vijanden. En nu heeft hij, door de hulp van de Heere, overwinningen behaald.

Maar... dat betekent nog niet dat alles goed is. Nee, er is nog steeds verdeeldheid onder het volk. Het volk dat in de tijd van koning Saul van de Heere afdwaalde. Dat zit nog steeds niet goed. Dat weet David heel goed. En daarom schrijft hij ook een klaagpsalm.

 

Vers 1 begint er ook mee: God heeft het volk in toorn verstoten en bedroefd. God was boos omdat het volk van de Heere afdwaalde, Hij was toornig.

En dan wordt er gevraagd om herstel. Herstel en genees het land. Als we ziek zijn dan willen we graag herstellen, je wilt dat alles weer goed en beter is.

Dat wil David ook voor het volk. Dat het weer goed is tussen de Heere en zijn volk.

 

Er staat ook dat het land beefde en wankelde in de hand van de Heere. Dat kun je vergelijken met een aard-beving. Als de aarde beeft dan kun je zeggen dat het land wankelt, er komen scheuren. David vraagt of God de scheuren weer dicht wil maken.

 

In de laatste regels lezen we dat de Heere zelf het volk dit 'harde lot' heeft gegeven. God heeft het volk flink laten lijden. In ons vers wordt dit vergeleken met iemand die zoveel wijn gedronken heeft dat hij bedwelmd is. Het volk is bedwelmd, de weg kwijt en kan elk moment vallen.

Maar David en het volk mogen weten dat ze de weg naar de Heere weer terugvinden als ze niet op mensen maar op Hem vertrouwen. Dat lezen we in het einde van deze psalm: want heil van mensen verwachten is nutteloos. Met God zullen wij krachtige daden doen!