Psalm 55:1


Weet jij wat een zwerver is? Je hebt vast wel eens een zwerver op straat gezien. Dit zijn mensen die op straat leven en geen eigen huis hebben. Dit kan komen, omdat zij geen geld hebben voor een huis. Dit is best wel erg. Zeker als het winter is en erg koud kan zijn. Je zou er toch niet aan moeten denken dat jij op straat zou moeten slapen.

 

In deze psalm gaat het ook over iemand die moet zwerven. Iemand die niet meer in zijn eigen huis kan wonen. Het gaat hier weer over David. Hij moet vluchten, omdat mensen achter hem aanzitten en hem iets ergs willen aandoen. In de oorlog moeten mensen ook wel vluchten. Maar hier moet David vluchten voor iemand die zijn vriend was. Iemand waar hij goed mee kon opschieten in het verleden.

Waarschijnlijk gaat het om zijn zoon Absalom en Achitofel. Deze geschiedenis lees in je in 2 Samuël 15 en 16. Erg hè? Stel je voor dat jij zou moeten vluchten, omdat jouw ouders of jouw broer of zus jou zou willen doden. Dat zou toch heel erg zijn. En het meest erge is misschien nog wel dat het ook nog Davids eigen schuld is. Dit was straf van de Heere omdat David zelf heel erg gezondigd had. Dat was toen hij Bathseba van een andere man had afgepakt. Toen had de Heere gezegd dat er in zijn eigen gezin ruzie zou komen (2 Samuël 12:11). David weet dit. Hij heeft zijn zonde al aan de Heere beleden. Daarom durft hij nu ook tot de Heere roepen om hulp. David is heel erg bang, en smeekt of de Heere hem wil helpen. Hij vraagt of God de vijand wil straffen. En of de Heere David wil verlossen.

 

Weet je wat erg mooi is in deze psalm? David is op de vlucht en niets lijkt erop dat het goed komt. Maar toch vertrouwt David erop dat het goed komt. Daar is hij zeker van. Want Hij weet dat de Heere naar hem luistert. Hij weet dat God de goddelozen haat en straft. Maar dat de mensen die Heere zoeken en Hem om vergeving vragen altijd op de Heere mogen vertrouwen. Dat de Heere voor hen zal zorgen, ook al is een hele moeilijke periode. Daarom zegt hij ook dat wij onze zorgen op de Heere moeten werpen. Dat mogen wij doen in het gebed. Als wij het moeilijk hebben, mogen wij dit aan God vertellen. En Hij luistert naar ons.

Daarom is het ook belangrijk dat wij in de Heere geloven. Want als je dat niet doet, zal de Heere niet voor je zorgen. Dan zul je door Hem gestraft worden. Maar als je in Hem gelooft, dan mag je altijd op Hem vertrouwen. Dat is geloven ook, vertrouwen en zeker weten dat God je Vader wil zijn, om Christus' wil (Zondag 8 Heidelbergse Catechismus). Dat is het mooiste wat wij hebben hier op aarde!