Gezang 12:5


Deze keer hebben we het samen over Gezang 12. Een gezang dat vaak gezongen word rond de tijd van het kerstfeest.

 

Nu weten jullie vast wel dat we tijdens het kerstfeest vieren dat de Here Jezus geboren is. Je kent het kerstverhaal wel...

Jozef en Maria moeten op weg naar Bethlehem omdat ze zich moeten laten inschrijven op bevel van keizer Augustus. Als ze in Bethlehem zijn aangekomen, wordt de Here Jezus Christus geboren. Maria wikkelt Jezus in doeken. Ze legt Hem in een kribbe omdat voor Hem geen plaats was in een herberg.

 

Als we kijken naar Gezang 12:5 dan lezen we: U, die voor ons geboren zijt. We lezen hier dat de Here Jezus voor òns geboren is. Hoe zit dat nou? Doordat Christus, de Zoon van God, geboren werd, kon Hij voor onze zonden sterven. En doordat Christus voor onze zonden aan het kruis is gestorven mogen wij eeuwig leven. Jezus is dus voor ons geboren. Wat een rijkdom om dat te mogen weten!

 

En dan lezen we dat ons hart en ons lied gewijd is aan Jezus. Gewijd is een wat moeilijk woord. Het betekent dat je je hele hart en lied aan de Here wilt geven. Niet een klein beetje. Nee, helemaal... vol overtuiging!

 

De laatste twee regels van vers 5 gaan over de engelen die bij herders in het veld God loofden. Lees maar eens in Lucas 2:8-20. Het engelenkoor zong: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Alle eer aan God die zijn Zoon heeft gegeven! Ere zij God in de hoge!