Psalm 52:1


Je hebt vast wel gehoord van een klikspaan. Dat is iemand die iets doorvertelt aan een ander wat eigenlijk niet de bedoeling is. Zo iemand noemen we een klikspaan. En dat kan heel erg zijn. Bijvoorbeeld in de 2e Wereldoorlog. Toen waren er mensen die Joden in huis verborgen, omdat de Duitsers de Joden wilden doden. En dan waren er mensen die dat gingen vertellen aan de Duitsers. Dat was heel erg.

 

In deze psalm gebeurt ook zoiets. David is op de vlucht voor koning Saul. Die probeert hem namelijk te doden. Op deze vlucht komt hij bij de priester Abimelek te Nob. Daar krijgt hij hulp door middel van eten en wapens. Maar er is iemand (Doëg) die dit ziet en doorvertelt aan koning Saul. Deze laat de priesters bij zich halen en doden. Deze Doëg doodt uiteindelijk alle priesters. Er is 1 priester (Abjatar) die weet te ontsnappen. En hij vlucht naar David.

 

In deze psalm heeft koning David het over deze geschiedenis. Hij wijst erop dat kwaad doen uiteindelijk niet goed is. Want de Heere haat het dat we het kwaad doen. Hij zal dat ook straffen.

 

Dat is ook voor ons een waarschuwing. Daarom moeten we ook niet liegen, en niet lelijk tegen anderen doen. Dat is tegen de wil van de Heere en Hij zal dat ook straffen. En als je je niet bekeert, zul je voor altijd gestraft worden.

 

Maar tegelijk mogen we ook uit deze psalm leren dat de Heere ons wil zegenen als we doen wat Hij van ons vraagt. Wij mogen dan altijd bij Hem wonen. Hij zal ons altijd genadig zijn en goed voor ons zijn. Niet omdat wij dat van onszelf verdiend hebben, maar alleen om Christus wil.

 

Dus voor jou en mij is de vraag: waar vertrouwen wij op? Op onze eigen rijkdom? Of op ons eigen verstand? En leef je alleen voor jezelf, of denk je ook aan anderen? Want als je alleen voor jezelf leeft, en alles wil bereiken ook al is het ten koste van de ander, dan gaat het uiteindelijk niet goed komen. Want dan wil de Heere niets met jou te maken hebben.

 

Ga daarom maar proberen te leren wat de Heere van jou vraagt. Maar hoe weet je nu wat de Heere van je vraagt? Daarvoor heeft Hij Zijn Woord aan ons gegeven, de Bijbel. En daarin zul je dan ook lezen dat je zoveel van de Heere mag verwachten. Dan ga je de Heere voor alles danken. En vooral in de Kerk. Samen met alle andere mensen die geloven. Want daar wordt de Heere blij van.