Psalm 51:1


Heb jij wel eens iets gedaan waar je heel erg spijt van hebt? Bijvoorbeeld door iets heel lelijks tegen je moeder te zeggen? Dan heb je er later zoveel spijt van dat je er heel verdrietig om bent. Dan zeg je tegen je moeder: 'Sorry mama, ik heb er heel erg spijt van'.

 

In deze psalm heeft er ook iemand heel erg spijt. Het is koning David. David heeft iets heel ergs gedaan. Hij heeft de vrouw van een ander afgepakt. Hij is met die vrouw naar bed gegaan. En toen heeft hij er eerst geen spijt van gehad. Hij heeft proberen te verbergen wat hij gedaan heeft. En toen is hij zelfs zover gegaan dat hij ervoor gezorgd heeft dat de man van deze vrouw is gedood.

 

Maar de Heere heeft het allemaal wel gezien. En Hij is er heel erg boos om wat David gedaan heeft. Maar Hij heeft David niet verlaten, iets wat David wel verdiend had. Nee, Hij heeft een profeet naar David gestuurd om ervoor te zorgen dat David zijn schuld belijdt en zich bekeert.

En de boodschap is overgekomen. David roept nu God aan om vergeving. Hij smeekt er heel erg hard om. Hij vraagt om vergeving van de zonde die hij gedaan heeft. Maar hij gaat nog veel verder. Hij erkent dat hij vanaf zijn geboorte zondig en slecht is (vers 3 berijmd). Dat er van hem zelf niets goeds is. Terwijl de Heere een heilig God is. Daarom moet de Heere hem reinigen, zodat David weer een band met de Heere kan krijgen.

Maar dat reinigen kan niet door een mens of door een offerdier gedaan worden. Wanneer wij een vies kopje hebben, kunnen wij dat gemakkelijk met water en afwasmiddel schoon krijgen. Maar de zonde tegenover de Heere heeft een reinigingsmiddel nodig dat hier op aarde niet bestaat. Daarvoor moeten wij naar de Heere Jezus Christus gaan. Zijn offer aan het kruis is het enige middel waardoor wij weer rein (schoon/zuiver) voor de Heere God kunnen komen. Daarom is het altijd weer nodig om de Heere om vergeving van zonden te vragen.

 

Weet je, en dan mag je ook weten dat de Heere God jouw zonden wil vergeven.

 

Maar dan gaan wij de Heere ook danken en prijzen om de verlossing die Hij ons gegeven heeft. Hij geeft daarvoor ook Zijn Heilige Geest. Want we zeiden al dat wij van onszelf zondig en slecht zijn. Maar door de kracht van de Heilige Geest gaan we toch al beginnen om goed te leven (vraag en antwoord 8 HC). Dat is ons hele leven een strijd. Maar dat willen wij toch voor de Heere doen. Voor Zijn goedheid die Hij aan ons gedaan heeft. Ga dat elke dag maar doen. Lees elke dag je Bijbel. Bid elke dag om vergeving en kracht van de Heilige Geest. En ga vooral de Heere heel veel danken.