Gezang 38:1


Een morgengebed!

 

Danken wij 's morgens als we wakker zijn ? Zijn we blij om weer op te staan na een hele nacht slapen? Als je gezond bent, spring je uit bed als vader of moeder je roept.

Maar als je ziek bent en misschien al best lang, kun je dan ook danken dat je je ogen weer open mag doen? Weer een lange dag voor je met misschien wel pijn of je alleen voelen...

Dit gezang is heel mooi en zeker als je het helemaal leest, of beter nog... als je het zingt!

 

Wij bidden, knielen voor de troon van onze hemelse Vader in ons gebed. Hij is voor ons een barmhartige, een liefdevolle Vader en zal voor ons zorgen. Op Hem moeten we vertrouwen als we gezond zijn, maar óók als we ziek zijn.

Hij kan dan toch ook zorgen dat ik niet ziek ben? Ja, dat kan de HERE wel, maar Hij doet het weleens anders om ons geduld te leren en dat is best moeilijk om te begrijpen. In het formulier van de doop lezen we ook: Hij, onze Vader in de hemel, neemt ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan en zal ons van al het goede voorzien en al het kwade van ons weren (wegdoen) of voor ons doen meewerken ten goede. Hij doet ook ziekte en moeite meewerken ten goede!

Hij geeft ons alles wat we nodig hebben - niet alles wat wij wensen!

 

We zingen: 'wij bidden tot U door uw Zoon'.

De Here Jezus kwam naar deze aarde, omdat de mensen, en ook wij, gezondigd hadden en dan zouden we nooit meer in de hemel kunnen komen.

 

Wij bidden door Gods Zoon tot de Vader. Hij werd geboren in Bethlehem en kreeg de naam Jezus en die naam betekent 'Verlosser', 'Heiland'. Hij stierf op Golgotha om voor onze zonden te betalen met Zijn bloed. Dit hadden we niet verdiend, maar Hij wilde dat voor ons allemaal doen. Hij was Zijn Vader in de hemel gehoorzaam tot in de dood, maar de Here stond daarna op uit het graf. Hij leeft nu na Zijn hemelvaart bij onze God en Vader.

Zo heeft de Here voor ons een plaats in de hemel klaar-gemaakt om bij Hem te wonen als we overlijden.

Dat heet genade en maakt heel rijk. Dat is veel rijker dan zilver of goud te hebben. Onthoud dat maar heel goed.

 

De Here liefhebben en dienen, dat is de wil van God. Dat vraagt Hij van jou en mij.

Vers 3 zingt over de Heilige Geest die ons kracht geeft.

 

We leren vers 1, maar ik laat ook vers 5 even lezen:

 

Vernieuw ons zwak en zondig hart,

Voor U zo schuldig en zo zwart;

Laat schijnen in de duisternis

Uw Woord, het licht dat helder is.