Psalm 49:1


Psalm 49 noemen ze ook wel een 'wijsheidspsalm'. De dichter roept alle volken en mensen op om naar hem te luisteren want hij heeft een geheim. Kijk maar eens naar de eerste regel: gij volken, overal ter wereld, hoort!

De dichter spreekt twee groepen mensen aan. De aanzienlijken en de geringen. Rijken en armen worden allebei opgeroepen om te luisteren naar zijn wijze les, zijn geheim.

Nu kan je misschien denken: hoe komt die dichter aan die wijze lessen, dat hij wil dat alle mensen ernaar luisteren? Nou, die wijze lessen zijn aan hem gegeven. Dat lezen we als er staat dat zijn hart van louter inzicht is vervuld. Louter betekent: zuiver, puur. Dus niet maar een beetje inzicht en wijsheid wat iedereen misschien wel heeft. Nee, de wijsheid die hij heeft gekregen, komt van de Heere! De wijsheid die hij in zijn hart heeft, daar heeft hij ook voor moeten luisteren. Hij heeft zijn oor gekeerd naar wijze spreuken. Hij heeft naar de wijze spreuken geluisterd zodat hij die wijsheid kan doorgeven. Doorgeven aan rijke mensen die in rijkdom (weelde) leven. Maar ook aan de armen (geringen).

De dichter wil zijn wijsheid, zijn geheim niet zomaar aan de mensen leren. Kijk maar eens naar de laatste regel. Hij wil zijn geheim met zang en citer leren. Op deze manier kan hij zijn wijze les goed doorgeven. De dichter kon een wijze les doorgeven aan de mensen.

Wil jij ook wijs zijn? Weet je wat je dan moet doen? Als wij wijs willen zijn dan moeten we luisteren naar wat er in de Bijbel staat. Luisteren naar wat de Here Jezus ons heeft verteld. Zullen we dat doen?