Psalm 47:1


Psalm 47 is een lofpsalm. Het is een feestelijk lied. Het werd gezongen tijdens een blijde gebeurtenis. Wat voor feest was er dan?

Dit lied is waarschijnlijk gezongen toen de ark naar Jeruzalem gebracht werd. Je hebt misschien wel gehoord over deze gebeurtenis. Koning David wilde de ark naar Jeruzalem brengen. De eerste keer ging dat fout omdat hij dit niet deed op de manier zoals de Heere wilde. De ark moest gedragen worden door de Levieten. David liet de ark op een kar vervoeren. Dat ging heel erg fout. Uzza die zijn hand uitstak om de ark tegen te houden toen deze weggleed, stierf.

Vraag aan je juf of je ouders maar hoe die geschiedenis precies ging.

 

Later deed David dit wel zoals de Heere het wilde. En was het een groot feest. David danste voor de ark uit. Want de machtige God wilde bij zijn volk wonen. Deze God had zijn macht in die tijd goed laten zien. Israël had in die tijd enkele oorlogen gewonnen en begon nu een machtig volk te worden. Maar dat was dank zij de hulp van de Heere. De Heere God verdiende dan ook om geloofd en geprezen te worden.

 

Deze psalm zingen wij vaak met Hemelvaart. En dan met name vers 3 berijmd. Met Hemelvaart ging de Heere Jezus naar de hemel. Hij had toen ook overwonnen. Hij had de zonde verzoend en de dood overwonnen. Hij mocht toen als Koning naar de hemel. En Hij regeert daar nu als Koning.

 

Dit is voor ons ook een feest. Want wij mogen nu ook al koningen zijn (Zondag 12 HC). Ook al lijkt het vaak niet dat wij al koningen zijn. Christenen worden vaak verdrukt. En in Nederland is het ook niet altijd makkelijk om christen te zijn. Misschien merk jij dat ook wel. Dat jij er steeds meer buiten komt te staan of misschien word jij er wel om gepest. Maar gelukkig mag jij weten dat jij een Koning hebt in de hemel, die enorm machtig is. En Hij zal voor jou zorgen. Wat een troost, hè.

 

Maar deze God vraagt ook dat je eerbiedig voor Hem leeft. En dat je doet wat Hij van jou vraagt in Zijn Woord. Want Hij blijft een heilig God. Net zo heilig als in de tijd van koning David. Hij zal dan ook de mensen straffen die niet naar Hem luisteren. Ga daarom goed studeren in de Bijbel om te weten wat de Heere wil. En ga maar leven zoals Hij van jou vraagt. Dat is belangrijk. Vraag ook steeds weer om vergeving als jij ziet dat je weer gezondigd hebt. Je mag er dan op vertrouwen dat de Heere je zonden wil vergeven. Want Hij is jouw Vader om Christus' wil.

Ga daarom de Heere maar veel danken om wat Hij allemaal voor jou doet. Hij is het waard!