Gezang 34:2


Het kan zomaar gebeuren, op het schoolplein, of thuis... Je krijgt ruzie, eerst alleen met woorden. Maar opeens begint er iemand te slaan, je slaat terug en voor je het weet lig je rollebollend op de grond. Maar de ander is sterker dan jij, hij wint het van je en zegt: haha, ik heb gewonnen! Dat is niet leuk, wat voel je je vervelend.

 

In dit lied gaat het ook over een strijd, maar niet zoals in het voorbeeld. Geen gevecht met de handen, maar een geestelijk gevecht. Een gevecht tussen de duivel en ons, en een gevecht tussen God en de duivel.

 

Maar waarom wordt er dan gevochten? De Heere heeft ons goed geschapen en Hij wil dat wij Hem daarom liefhebben en dienen. Maar in het paradijs kwam de duivel. En de duivel heeft geprobeerd om de mens van de Heere weg te trekken. De duivel wil dat we hem liefhebben. Hij is altijd bezig om ervoor te zorgen dat we de Heere niet meer liefhebben. Dat we dingen doen die de Heere niet wil. Of dat we niet doen wat de Heere juist wel wil.

 

En dat gaat soms zo makkelijk. Als je moeder vraagt of je je kamer hebt opgeruimd en je hebt het niet gedaan, wat zeg je dan? Nee mama, ik heb het niet gedaan? Of zeg je: ik was al wel begonnen hoor, ik ben bijna klaar. Dat laatste is zo snel gezegd, maar is dat eerlijk? Nee hè? Nou, dat is precies wat de duivel graag wil: dat je niet eerlijk bent. Of dat je iets onaardigs over een klasgenootje zegt. Of dat je je dagboekje 's avonds niet meer leest, omdat je moe bent.

 

Maar de Heere vraagt van ons dat we daartegen vechten. Maar hoe kunnen we dat dan? Nou, dat kunnen we niet zelf. Dat zien we in eerste twee regels: Wij hebben zelf geen tegenweer. Dat betekent dat we niets hebben om mee te vechten. Dat betekent dus dat je het gevecht verliest!

 

Hoe moet dat dan? Kunnen we het dan nooit winnen van de duivel? Jawel, maar daar hebben we iemand anders voor nodig. Iemand die ons redt.

Dan weet jij vast al wel wie dat moet zijn, toch? Wie kwam er naar de aarde om ons te redden van de duivel en de zonde? De Heere Jezus, de Redder. Hij heeft aan het kruis op Golgotha voor ons gestreden en Hij heeft de duivel overwonnen.

 

Als we in Hem geloven, mogen we steeds opnieuw aan Hem vragen of Hij ons wil helpen in de strijd tegen de duivel. Dat wil Hij en dat kan Hij! Want Hij is de Here Zebaoth: Hij heeft de macht over alles in de hemel en op de aarde. Hij is de enige die kan triomferen (overwinnen). Wat hebben wij een machtig God, hè?!