Psalm 46:1


Het is al weer een paar maanden geleden dat jullie Gezang 34 mochten leren.

Het ging toen over 'Een vaste burcht is onze God' en dat gezang is gemaakt door Maarten Luther. Weet je het weer? Anders moet je de Bazuin nummers 8 en 9 van dit jaar nog maar eens opzoeken.

We zingen in deze Psalm 46 tot tweemaal toe:

'Een vaste burcht voor Israël, is Jacobs God - Immanuël.'

In vers 1 wordt God een toevlucht en een sterkte genoemd. In deze psalm komt de grootheid van de HERE heel duidelijk uit. Bij Hem mag je schuilen. Bij Hem ben je veilig. Een burcht is een groot kasteel met stevige muren eromheen. Vaak ook nog een gracht. Daar was je veilig als de vijand wilde binnendringen.

Zo is God een toevlucht en een sterkte. Hij beschermt Zijn kinderen. Je bent veilig, zelfs in een tijd met veel onrust. Het volk van de Here heeft veel strijd gekend. Vroeger het volk Israel en nu nog steeds Gods kinderen. Dat is vaak onze eigen schuld. De Bijbel spreekt er veel over. De HERE straft als we ongehoorzaam zijn en niet luisteren naar wat Hij wil dat we moeten doen. De zonde heeft zoveel kapot gemaakt ...

Toch ... de HERE belooft steeds weer uitredding, als wij om vergeving vragen en berouw hebben over de zonden die we doen. Dan hoef je niet te vrezen, niet bang te zijn, want de HERE verlaat zijn kinderen niet, nee, nooit!

 

Ook in onze tijd gebeuren verschrikkelijke dingen! Misschien lees je het in de krant, of zie je beelden via het journaal. Mensen die de HERE willen gehoorzamen, worden om hun geloof gedood. Er zijn ook aardbevingen, er zijn overstromingen, er zijn terreuraanslagen. Dat zijn grote rampen, die verschrikkelijk veel verdriet veroorzaken.

 

Zijn wij dan boos, of opstandig? We mogen/moeten dan naar de HERE toe met ons verdriet.

'Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven.'

We mogen bij Hem schuilen en bidden om bescherming. 'Wij vrezen voor geen enkel kwaad, omdat de HEER ons niet verlaat.'

Zoals een kasteel veilig is achter de dikke muren, zo zijn wij als kind van de HERE altijd veilig bij Hem.

 

Hier op aarde zal er altijd strijd en moeite blijven, maar de HERE heeft beloofd dat er een nieuwe hemel en aarde zullen komen. Daar mogen we naar verlangen, want dan is het altijd feest! Dan mogen we Hem loven en prijzen en dan is er nooit meer verdriet.

Hij heeft het beloofd! Hij is Jacobs (onze) God - Immanuél en dat betekent 'God met ons'.