Psalm 43:1


Voordat we met de uitleg van Psalm 43:1 beginnen, krijgen jullie eerst een opdracht.

Zoek Psalm 42:3 en 7 eens op. Wat valt je op? En lees nu eens Psalm 43:5... Deze drie verzen beginnen allemaal ongeveer met: O mijn ziel, zozeer verslagen.

 

Dat je dit kunt vinden in Psalm 42 én 43 betekent dat deze psalmen bij elkaar horen. In Psalm 42 klaagt de dichter over al het lijden, de moeilijke dingen die hem overkomen. In Psalm 43 leeft de dichter nog steeds in moeilijke tijden maar klaagt hij niet meer. Nee, het lijkt wel alsof het een gebed is geworden.

 

Dat lees je ook in Psalm 43:1. De dichter begint met 'O, God'. Hij spreekt God aan. De dichter leeft onder een volk dat niets geeft om trouw en waarheid. Dat betekent dat het volk niet wil leven zoals de Here dat wil.

Dat is erg! Daarom spreekt de dichter zijn nood uit bij de Here. Hij vraagt of de Here hem wil verlossen van de mensen die God versmaden, de mensen die God afwijzen. Dat zijn de goddeloze mensen.

 

De dichter heeft het niet makkelijk. De mensen waar hij tussen leeft, dragen haat bij zich. De dichter vraagt dan ook: 'doe mij ontkomen aan hun haat'.

Dat is moeilijk. Leven tussen mensen die haat hebben tegen God en tegen de dichter zelf. Maar toch weet de dichter waar hij zijn hulp moet zoeken. Hij zoekt zijn hulp bij de Here. Dat zie je aan de laatste zin van vers 1. Daar noemt de dichter de Here 'mijn toeverlaat'. Dat is mooi! De dichter laat zich niet verleiden om ook op goddeloze wegen te gaan. Nee, hij houdt aan de waarheid vast, hij gaat naar de Here toe! Hij houdt vast in geloof! De dichter gaat naar het huis van God. Daar vindt hij rust en troost. Ook wij kunnen die rust en troost vinden in de kerk van de Here!

 

We hebben in het begin van dit stukje drie verzen opgezocht waar het gaat over de ziel. Je ziel, je hart kan onrustig zijn onder alles wat er gebeurt in je leven. Dat was ook zo bij de dichter.

Maar als je dicht bij de Here leeft en weet dat Hij je altijd helpt, hoe moeilijk je leven ook kan zijn...

Dan wordt je ziel rustig. Dan kunnen we samen zingen met de dichter: Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.