Psalm 45:1


'Feest, juf! We hebben een bruiloft en ik mag mee.' Misschien heb je dat weleens mogen zeggen tegen je juf of meester. Je krijgt dan vrij van school en je krijgt vast nieuwe kleren om aan te trekken, want naar een feest ga je netjes gekleed.

Boven deze onberijmde psalm (HSV) staat: Bruiloftslied.

Op een feest is er altijd blijdschap en op een bruiloft helemaal. Iedereen ziet er prachtig uit.

Jouw vader en moeder zijn ook getrouwd. Je krijgt elkaar als jongen en meisje lief en je wilt dan graag veel bij elkaar zijn. Zo leer je elkaar goed kennen.

De liefde is door God Zelf geschapen in het paradijs. Adam was eerst alleen en toen maakte God uit een rib van Adam een vrouw, Eva. Dit waren de eerste mensen van God de Vader. God wilde dat ze samen waren en voor elkaar konden zorgen in liefde.

Hij geeft dan ook dat je mag trouwen, als je daar oud genoeg voor bent. Wat is het dan belangrijk dat je samen kind van de Here bent en dat je elkaar in het geloof kunt steunen. De man zorgt voor de vrouw en de vrouw voor de man. Als er dan ook kinderen geboren worden, mogen ze die opvoeden, zoals de HERE dat wil. Ouders beloven dit als je wordt gedoopt. We kunnen dit allemaal lezen in en leren uit de Bijbel.

Soms is er ook veel verdriet in een gezin. Ook ouders zijn zondige mensen en de duivel zal proberen veel kapot te maken. Daarom is het heel belangrijk dat we steeds weer vragen om vergeving en gehoorzaam de weg willen lopen die de Here ons wijst in Zijn Woord.

 

Het psalmvers dat we gaan leren, gaat ook over de liefde. Het is een lied voor het vieren van een koninklijke bruiloft. De dichter schrijft dat zijn hart vervuld is van blijde dingen, want hij gaat een lied voor de koning zingen. De koning is mooi en prachtig.

Weten jullie nog dat prins Willem Alexander koning werd? Dat is alweer ruim drie jaar geleden, maar het was één groot feest in Amsterdam en heel Nederland. Vanaf toen werd het koning Willem Alexander en zijn vrouw koningin Maxima.

Onze koning is een aardse koning. In deze psalm wordt verwezen naar de komst van koning Davids grote Zoon, de Here Jezus. Hij gaat in pracht elk mensenkind te boven.

De Heere kwam naar deze aarde voor ons, Zijn kinderen. Een aardse koning zal een keer sterven, maar Gods troon staat vast in eeuwigheid. De hele psalm jubelt over Zijn macht en majesteit.

 

Weet je wanneer we als Gods kinderen allemaal bruiloft vieren? Dat is als de Heere weer terugkomt naar de aarde. Hij is de Bruidegom en wij (de kerk) zijn de Bruid van Hem.

We lezen dat in Openbaringen 19 :

'Laten we blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijk-heid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.'

Verlangen we naar dat feest, naar die bruiloft?