Als christen omgaan met wetenschap


Het woord 'wetenschap' is een beetje lastig uit te leggen. Er zijn dan ook veel verschillende meningen over wat het woord betekent. Je hebt vast zelf ook wel een idee wat het zou betekenen. Wetenschap kun je zien als: het onderzoeken van de door God geschapen werkelijkheid.

Zoals je misschien al weet, zijn er veel verschillen-de onderdelen van de wetenschap. Je hebt bijvoorbeeld natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, scheikunde en sociale wetenschap.

Je zou eens na kunnen gaan welke wetenschappen er in jouw studie of werk voorkomen. Je zal waarschijnlijk merken dat wetenschap een groot onderdeel van je studie, werk en van de samenleving is. En je kan wel voorspellen dat niet-christelijke mensen anders met wetenschap omgaan en anders wetenschap bedrijven dan christenen. Het is daarom van belang om te weten wat die verschillen zijn en welke rol Gods woord speelt in de wetenschap.

 

In dit artikel zullen we eerst eens gaan bekijken hoe je met wetenschap in aanraking komt. Daarna zullen we bezien welke plek de wetenschap inneemt in de levens van mensen die niet in God geloven. Daarna zullen we bezien waarom het belangrijk is om te weten wat vooroordelen en wetenschap met elkaar te maken hebben. Als laatste willen we het hebben over hoe jij als christen met wetenschap om kan gaan om God en je naaste hiermee te dienen.

Hoe je met wetenschap in aanraking komt

Zoals in de inleiding al is gezegd, heb jij als onderdeel van de samenleving veel te maken met wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop je dingen leert op school, hoe de lessen zijn opgezet en hoe de leraar of lerares dingen uitlegt. Vaak komen hier methodes in voor die volgens wetenschappers in bijvoorbeeld pedagogiek en sociale wetenschap goed werken bij het lesgeven. Dit hebben zij dan onderzocht.

Een ander voorbeeld is de zorg. Medicijnen en behandel-methodes zijn over het algemeen eerst uitgevonden en onderzocht door wetenschappers voordat ze gebruikt worden in het ziekenhuis.

Veel apparatuur die je dagelijks gebruikt, zoals bijvoorbeeld je mobieltje, zijn vaak bedacht en gemaakt met behulp van de wat meer technische wetenschappen zoals natuurkunde en scheikunde.

 

Je merkt wel: wetenschap, het onderzoeken van de wereld met al de onderdelen en verschijnselen daarvan, is iets waar je als onderdeel van de samenleving mee in aanraking komt. Zowel direct als indirect.

De plek van de wetenschap in de wereld

Mensen die niet in God geloven, gebruiken de wetenschap zonder rekening te houden met Gods woord. Dingen die de Bijbel ons leert over de wereld waarin wij leven en hoe we voor God moeten leven, worden daarin dan ook niet gevolgd. Het is belangrijk om dit te beseffen.

 

De conclusie die je kan trekken uit de vorige alinea is dat de wetenschap een grote invloed heeft op jouw leven. Het merendeel van de wetenschap rekent niet met Gods woord. Op school leer je misschien dingen die tegen Gods woord in gaan. Op je studie leer je misschien vooral om een goed aandeel te leveren voor de mensheid en om carrière voor jezelf te maken. Een goed aandeel te leveren voor de mensheid klinkt op het eerste gezicht misschien wel goed. Je moet immers goed voor je naaste en voor jezelf zorgen, toch? Ja dat klopt, maar op deze manier loop je de eer en dankbaarheid tot God wel voorbij. Werken zijn pas goede werken als ze tot eer van God gedaan worden (HC v&a 91).

 

Veel wetenschappers menen dat een mensenleven vooral moet dienen voor de mens zelf en de mensheid. Een mens moet hier op aarde een goed en plezierig leven hebben, is dan de gedachte.

Deze gedachten komen voort uit het humanisme. Daarbij wordt de mens centraal gesteld. En dit gaat natuurlijk tegen Gods woord in.

 

Veel onderzoek dat voor de wetenschap gedaan wordt, rekent niet met Gods woord. Dit kan je bijvoorbeeld zien aan onderzoek dat wordt gedaan door te experimenteren met ongeboren kinderen, het goedpraten van euthanasie en abortus, het behandelen van zieken, de manier waarop evolutietheorie gepresenteerd wordt op scholen, de doelstellingen en manier van werken bij bedrijven waar je later misschien bij komt te werken. In al deze dingen komt de wereldse manier van wetenschap terug.

Vooroordelen

De manier waarop iemand onderzoek doet naar de dingen van de wereld om ons heen, heeft van alles te maken met vooroordelen. In deze context bedoelen we met vooroordelen: dingen die je van tevoren aanneemt bij het doen van wetenschap. Dingen die niet te bewijzen zijn. Als voorbeeld: als je als christen wetenschap bedrijft dan is een van je vooroordelen: 'Gods woord is waarheid boven alles' en 'God heeft de aarde met alles daarop geschapen in zeven dagen'. Dit zijn dingen die je niet kan bewijzen maar die je moet geloven. Niet-gelovige mensen hebben andere vooroordelen. Bijvoorbeeld: 'het leven op aarde is ontstaan door middel van evolutie' en 'na de dood is er niks'.

 

Mensen met niet-christelijke vooroordelen zullen andere resultaten en bevindingen van hun onderzoeken hebben dan mensen met wel-christelijke vooroordelen. In het ene vakgebied is dit meer het geval dan bij het andere. Vooral als het gaat over opvoeding, geneeskunde of het ontstaan van aarde en leven, moet je hierbij oplettend zijn. Want het kan goed zijn dat beweringen of suggesties die naar je toekomen via internet, tv, krant of school recht tegen Gods woord in gaan.

Hoe als christen om te gaan met wetenschap

De genoemde vooroordelen hebben een grote invloed op hoe men in het leven staat. Ook voor de wetenschappers. Als je dus een artikel leest waarin iets beweerd wordt, is het belangrijk om na te gaan of het overeenkomt met Gods woord.

Oplettendheid is belangrijk. We leven middenin de wereld. Het lezen in de Bijbel is ook noodzakelijk om verkeerde beweringen te ontdekken en je ertegen te wapenen. Bid daarom voor wijsheid en concentratie bij het lezen van de Bijbel. En bid voor de gave van de Heilige Geest. Alleen door de Heilige Geest kunnen we standvastig zijn en tot Gods eer leven.

 

Ook bij het kiezen van een studie of bij het zoeken van werk is wetenschap een belangrijk punt. Bij sommige studies en banen zijn bepaalde on-Bijbelse wetenschappelijke theorieën heel erg ingebakken. Je zou je dan kunnen afvragen of je als christen daar dan je studie of je werk kan doen. Natuurlijk kunnen we niet voor de wereld weglopen. Maar het is goed om deze dingen bij de keuzes in je leven te overwegen.

Voor deze keuzes is Bijbelstudie belangrijk. Ook is het belangrijk om God te bidden voor wijsheid bij het maken van die keuzes.

 

(Bij dit artikel is gebruikgemaakt van het boekje: Het voor-oordeel in de wetenschap, geschreven door Joh. Francke.

Als je meer wilt lezen over wetenschap, vooroordelen en christelijke wetenschap is dit zeker een aanrader!)