Het leven van de Here Jezus op aarde


De opstanding

De vorige keer hebben we gelezen over de kruisiging en het sterven van de Here Jezus. We lezen nu verder over de wacht bij het graf en de opstanding van Jezus. Je kunt dit lezen in Mattheüs 27:62 - 28:10. Lezen jullie mee?

De wacht bij het graf

De Here Jezus is neergelegd in het graf van Jozef van Arimathea. We hebben kunnen lezen dat dit snel voor de sabbat moest gebeuren.

De volgende dag, de dag van de sabbat, gaan de Farizeeërs en overpriesters naar Pilatus. Zij herinneren zich dat Jezus heeft gezegd dat Hij gedood zou worden, maar ook dat Hij na drie dagen zou worden opgewekt. Ze vinden dit zo'n belangrijke boodschap van de Here Jezus, dat ze zelfs op deze dag, de sabbat, nog naar Pilatus gaan. Jullie hebben vast wel eens gehoord dat de Joodse schriftgeleerden allerlei extra regels voor de sabbat hadden bedacht, om ervoor te zorgen dat je het gebod van de Here om de sabbat te heiligen zou kunnen houden. En ondanks al die regels gaan de Farizeeërs en overpriesters naar Pilatus.

 

De Farizeeërs en overpriesters vragen aan Pilatus of het graf beveiligd kan worden. Ze zijn bang dat de discipelen het lichaam van de Here Jezus zullen komen stelen. De discipelen zouden dan het volk kunnen gaan vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat willen de Farizeeërs en overpriesters niet. Pilatus geeft hen toestemming om beveiligers bij het graf neer te zetten om het graf te bewaken. Er waren al soldaten die het tempelterrein bewaakten. Een aantal van deze soldaten moet de wacht gaan houden bij het graf.

 

De Farizeeërs en overpriesters verzegelen het graf en beveiligen het graf met soldaten. Door het graf te verzegelen, willen zij zichzelf er nog extra van verzekeren dat niemand het lichaam van Jezus kan stelen. Het zegel moet dan namelijk eerst verbroken worden. Misschien heb je wel eens een zegel gezien op een oude brief? Pas als het zegel is verbroken, kan de brief worden gelezen. Iets dergelijks hebben de Farizeeërs ook bij het graf gedaan. Wel bijzonder dat zelfs een dode Jezus door hen zo zorgvuldig werd bewaakt...

Hebben de discipelen en vrienden van de Here Jezus ook aan de woorden van hun Meester gedacht? Het lijkt alsof zij deze belangrijke boodschap van de Here Jezus zijn vergeten.

De vrouwen

Op zondag, de dag na de sabbat, gaan Maria Magdalena en de andere Maria (dit is mogelijk de moeder van de Here Jezus) naar het graf. Ze gaan op pad als het licht begint te worden. Als zij bij het graf aankomen, gebeurt er iets bijzonders. De aarde beeft! Uit de hemel komt een engel van de Heere en deze engel rolt de steen, die voor het graf ligt, weg en gaat op de steen zitten. Er wordt beschreven hoe de engel eruit ziet: 'Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.' (Matth. 28:3). Dit moet angstaanjagend zijn geweest, want de soldaten die bij het graf stonden, vluchten weg. Zoiets hebben ze waarschijnlijk nog nooit gezien. Er staat zelfs dat ze 'als doden' werden, zo erg waren ze geschrokken.

 

De engel stelt de vrouwen gerust en vertelt hen dat ze niet bang hoeven te zijn. De Here Jezus ligt niet meer in het graf, Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft! De engel nodigt de vrouwen uit om in het graf te kijken, zodat ze kunnen zien dat het graf leeg is. De vrouwen mogen de bewijzen van Zijn opstanding zien.

En zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is

De vrouwen krijgen ook een opdracht mee van de engel. Ze moeten naar Zijn discipelen gaan en hen vertellen dat Jezus is opgewekt. Jezus zal hen voorgaan naar Galilea en daar zullen ook Zijn discipelen Hem zien.

De vrouwen gaan direct op pad om dit mooie nieuws aan de discipelen te vertellen. Maar dan hebben ze een bijzondere ontmoeting. De Here Jezus Zelf komt hen tegemoet en groet hen! De vrouwen vallen voor Hem neer en aanbidden Hem. Ze erkennen Hem daarmee als hun Meester.

Jezus geeft de vrouwen dezelfde opdracht als de engel. Ze moeten naar Zijn discipelen gaan om hen te vertellen dat hun Meester is opgestaan en hen vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan om Hem daar te ontmoeten.

Overwinning

Hebben de vrouwen en de discpelen zich gerealiseerd welk wonder hier gebeurd is? De Here Jezus is als mens gestorven. En nu is Hij opgestaan! Hij heeft de dood overwonnen en verschijnt nu in Zijn verheerlijkt lichaam aan Zijn volgelingen. Dit kon Hij omdat Hij niet alleen mens, maar ook God was.

Maar wat betekent deze gebeurtenis voor ons? In vraag en antwoord 45 van de Heidelbergse Catechismus kunnen we het antwoord op die vraag vinden. Daar lezen we dat Hij in de eerste plaats door Zijn opstanding de dood heeft overwonnen en ons laat delen in de overwinning op de dood. Ook worden wij door Zijn dood nu al opgewekt tot een nieuw leven. Merk jij dat ook in je eigen leven? Wil jij leven als een kind van God?

Ten slotte is Zijn opstanding voor ons een onderpand voor onze opstanding in heerlijkheid. Een onderpand wil zeggen dat we er zeker van mogen zijn.

 

Lees het maar eens na. Ben jij de Here elke dag weer dankbaar voor dit wonder?

 

Uitverkoren kerk van God,

Wil voor satans macht niet beven.

Veilig, zeker blijft uw lot,

Christus heeft de dood verdreven.

Ook uw morgenstond breekt aan,

Sions Vorst is opgestaan!

(Gezang 20:2)