Het leven van de Here Jezus op aarde


De wijze en de dwaze meisjes

De vorige keer ging het over de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Deze keer gaat het over een gelijkenis die de Heere Jezus aan de discipelen vertelt. Het verhaal van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Lees je mee? Je kunt het verhaal lezen in Mattheüs 25:1-13.

In de nacht

De Heere Jezus heeft aan de discipelen verteld hoe het zal zijn als Hij terugkomt op de wolken. Hij heeft verteld hoe het zal zijn als het einde van deze wereld er is. Dat kun je lezen in Mattheüs 24.

Nu vertelt Jezus een gelijkenis aan de discipelen. Een verhaal dat gaat over vijf wijze en vijf dwaze meisjes. Deze hele gelijkenis wordt vergeleken met het Koninkrijk der hemelen. Een verhaal waar we veel van kunnen leren.

Als er in Israël een bruiloft wordt gevierd dan wordt de bruidegom 's nachts naar zijn bruid gebracht. In die nacht wordt hij opgewacht door jonge meisjes die nog niet getrouwd zijn. Deze meisjes hebben olielampjes mee, zodat de weg naar de bruid verlicht wordt. Een bijzondere taak want de meisjes met olielampjes mogen dan bij de bruiloft zijn!

Een goede voorbereiding...

Als je zo'n bijzondere taak krijgt, dan bereid je je daarop natuurlijk goed voor. Toch was dat bij vijf meisjes niet zo.

Jezus vertelt dat er vijf verstandige meisjes waren. Deze meisjes namen olie mee in een kruikje. Stel je voor dat de olie opraakt, dan gaat de olielamp uit! Dat mag natuurlijk niet. De andere vijf meisjes waren dwaas, niet verstandig. Ze hadden geen extra olie meegenomen.

Als de meisjes aan het wachten zijn op de bruidegom, vallen ze in slaap. Midden in de nacht worden ze geroepen... de bruidegom komt eraan! De meisjes staan op en zorgen ervoor dat de olielampen branden.

Bij de vijf verstandige meisje branden de lampjes. Ze hebben zich goed voorbereid. Maar bij de vijf onverstan-dige meisjes gaan de olielampen uit. Nu hebben ze een probleem, want ze hebben zich niet goed voorbereid. Ze vragen aan de verstandige meisjes of ze olie van hen mogen gebruiken. Maar nee, dat kan niet want dan is er misschien niet genoeg. Ze moeten maar olie gaan kopen.

Te laat

Terwijl de vijf onverstandige meisjes olie gaan kopen, komt de bruidegom eraan. De vijf wijze meisjes staan klaar en lopen met de bruidegom mee naar de bruiloft. Ze mogen mee naar binnen en de deur gaat dicht.

De vijf onverstandige meisjes komen te laat bij het huis waar de bruiloft gevierd wordt. Ze roepen bij de deur of ze binnen mogen komen. De bruidegom laat hen niet binnen. Ze zijn te laat...

Ben jij goed voorbereid?

Wat kunnen wij hier nu van leren? Wij moeten ervoor zorgen dat onze lamp ook altijd brandt. Dat lijkt een beetje raar. Hiermee wordt natuurlijk niet de lamp in je huis bedoeld.

Nee, Jezus bedoelt hier dat je altijd moet geloven en leven zoals Hij dat wil. Dat je klaar staat om de Heere Jezus te ontmoeten als Hij terugkomt. Dan zijn we verstandig, net als de vijf verstandige meisjes. Deze meisje waren ook goed voorbereid want ze hadden extra olie meegenomen.

Ook wij moeten ons goed voorbereiden. Wij moeten ons goed voorbereiden voor de dag dat Jezus terug zal komen. En dat doen we door onze lamp altijd te laten branden. Door te geloven en de Heere te verwachten. Door trouw te leven naar zijn Woord. Dus niet maar soms geloven als het ons wel uitkomt, maar altijd. Dan hoeven we niet bang te zijn voor de dag dat Jezus terugkomt. Nee, dan mogen wij daar naar uitkijken want dan is er geen pijn, zonde en verdriet meer voor een ieder die gelooft. Dan mogen we bij het bruiloftsfeest van de Heere Jezus komen. Dan is alles goed!

Ben jij goed voorbereid?