Catechismus


Zondag 49

In het gebed dat de Here Jezus ons leerde spreken we eerst over Gods Naam, daarna over Zijn Konink-rijk. De derde bede, waar we het deze keer over gaan hebben, gaat over Gods wil. Zondag 49 spreekt met ons over 'Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde'. Wat betekent deze zin? Wat zeggen we daarmee eigenlijk in ons gebed? Lees maar mee, dan ben je straks weer een stukje wijzer!Lezen: Genesis 37:23-28Zingen: Psalm 116:1

Gods wil

Misschien heb jij wel een klein broertje of zusje, of ken je een peuter. Misschien valt het je dan wel op dat een peuter een eigen wil heeft. Toen het nog kleiner was, deed het precies wat pappa of mamma zei, maar vanaf een jaar of twee hebben kinderen door dat ze zelf ook iets willen. Als pappa de jas aan wil doen is het 'nee'. Of als mamma de schoenen aan wil doen zegt het kind 'zelf doen'. We noemen dit een 'eigen wil'. Ieder mens heeft een eigen wil. We weten goed wat we wel en niet willen.

De Here Jezus leert ons in dit gebed dat onze wil niet voorop staat. Wij mensen moeten leren dat Gods wil anders kan zijn dan wij graag willen. God bestuurt ons leven, de mensen om ons heen, ja, Hij bestuurt de hele wereld.

Denk maar aan het verhaal van Jozef. Jozef begreep niet waarom hij in de put werd gegooid en later werd verkocht. Wat zal Jozef een verdriet hebben gehad! Maar de Here had een plan. Later zou er een hongersnood komen, maar Gods volk moest dit overleven. Jozef was daarmee een werktuig in Gods hand. Door Jozef was er voldoende eten voor Gods volk.

Gods plan

Ook in ons leven werkt de Here. Jij bent niet zomaar geboren. Je ouders kregen niet alleen een kind omdat dat zo leuk voor ze was. Ze hebben jou gekregen van de Here, en de Here heeft een plan met jou. Hij heeft een taak voor jou.

Welke taak, zul je je afvragen? Dat weten we nu nog niet. Bij het groter worden zul je steeds een beetje zien van Gods plan met jou. Op school merk je al waar je goed in bent. Je ziet je talenten die je van de Here hebt gekregen. Het ene kind is goed in rekenen en het andere juist in taal en lezen. Weer een ander is erg geïnteresseerd in de natuur of kan heel mooi tekenen.

Deze talenten heb je later nodig om je taak, die je van de Here krijgt, te doen. Ieder mens is anders en waardevol voor de Here.

We krijgen als mensen niet allemaal dezelfde taken. Dat zou ook niet handig zijn. Stel dat er veel kinderen dokter of verpleegster willen worden. Dan hebben we daar te veel van en hebben we geen juffen en meesters, boeren, timmermannen en dominees. Daarom krijgt iedereen een andere taak van de Here.

Doordat je goed meedoet op school werk je al gehoor-zaam mee aan Gods plan. Je ontwikkelt je talenten. Je gaat een vervolgopleiding doen en daarna aan het werk. De Here God geeft je dan een plaats in de maatschappij. Op die plaats doe je trouw je werk en getuig je van je hemelse Vader.

Gehoorzaam zijn

Het leven hier op aarde is niet altijd gemakkelijk. Ook in jouw leven komen er vast moeilijke momenten. Je leven gaat anders dan je zelf had gedacht. Mensen die je lief hebt sterven, of je werk op school lukt niet. Ook kunnen er ziektes komen in je leven. Allemaal moeilijke en verdrietige dingen.

Ook dan bestuurt de Here je leven, ook dan heeft Hij een plan met jou. Ook al snap je dan zelf niet meer hoe het moet. We mogen rustig schuilen bij de Here en op Hem vertrouwen. Wat Hij wil is goed.

Soms zul je later snappen waarom het zo moest gaan in je leven. Denk aan het verhaal van Jozef. Maar soms zullen we het ook nooit te weten komen. Dan moeten we gewoon geloven; God heeft me lief. En ook al die moeilijke dingen doet Hij voor mij meewerken ten goede. (Rom. 8). En hoe zwaar het ook wordt, het wordt nooit zo zwaar dat je het niet meer kunt dragen. (1 Kor. 10:13).

We mogen ons vasthouden aan de Here en aan Zijn Woord. En als we dat doen leren we Hem ook steeds beter kennen. Want in Zijn Woord vertelt Hij wie Hij is. Hij is een Vader die veel van ons houdt. Een Vader die Zijn Zoon naar de wereld stuurde om ons te redden van de zonde. En tot deze Vader in de Hemel mogen we het gebed bidden 'Uw wil geschiede'. Als je het zo leert zien, en ook zo gaat bidden, dan leer je achter de Here aan te gaan. Dan leer je mee te gaan aan de hand die je heeft vastgepakt. Gehoorzaam, net zoals de engelen in de hemel dat ook doen. Je weet dat je veilig bent aan Gods Vaderhand.

Verwerkingsvragen

1. Wat betekent 'eigen wil'?2. Waarom moest Jozef naar Egypte?3. Wie bestuurde Jozef zijn leven?4. Wie heeft een plan met jouw leven?5. Gaat jouw leven zoals jij het wil?6. Bij verdrietige dingen, zorgt de Here dan ook voor je?