Catechismus


Zondag 43

Het negende gebod is vandaag aan de beurt. We bespreken Zondag 43. Zoals je weet zijn we al een aantal Zondagen bezig met het bespreken van Gods Verbondswet. De Here heeft een belofte gegeven in het verbond dat Hij met Zijn kinderen heeft gesloten. Van ons vraagt Hij ook wat, dit is de eis van het Verbond. De Here eist dat wij leven zoals Hij dat wil. Dat wij leven naar Zijn geboden. Vandaag zullen we zien dat 'U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste' voor ons nog best moeilijk is.Lezen: Jakobus 3:1-12Zingen: Psalm 12:1,4

De tong

We lazen net in de brief van Jakobus een stukje over de tong. De tong is een klein lichaamsdeel maar toch zo belangrijk. Met de tong loven we de Here bijvoorbeeld als we bidden of psalmen zingen. We kunnen hele mooie woorden spreken met onze tong. Maar ook is de tong een instrument waar je verkeerde dingen mee kan doen. De tong is klein maar kan ervoor zorgen dat iets kleins erg groot wordt. Denk aan een lucifer: het is klein maar kan een groot vuur maken, misschien zelfs wel een bosbrand. Zo ook de tong. Door leugens, roddels verkeerde praatjes, kan de tong veel verkeerde dingen doen.

Jij kan met je tong een leugen vertellen over iets dat je gedaan hebt. Ook kan je over een klasgenootje kletsen terwijl het niet helemaal de waarheid is.

Zo breng je een leugen in de wereld die anderen gaan geloven en doorvertellen. En na een tijdje weet je hele klas het verhaaltje wat jij over een ander kind hebt verteld. Het is een grote leugen geworden. Je klasgenoot wordt er door uitgelachen en misschien wel gepest terwijl het niet de waarheid was. Jij hebt net als die lucifer een groot vuur gemaakt. Met je tong heb je een grote leugen veroorzaakt waar je klasgenoot veel last van heeft.

Satan

In de Bijbel wordt de satan 'de vader van de leugen' genoemd. In het paradijs begon dat al. Hij vertelde een leugen over de boom en zijn vruchten. Eva geloofde de leugen en at van de boom. Ook Adam trapte erin. Zo deden de mensen zonden. Liegen en bedriegen is echt duivelswerk.

De Here wil niet dat we liegen en bedriegen en lelijke dingen over elkaar vertellen. Zeg daarom alleen goede dingen over een ander.

Waarom gaat de mens eigenlijk liegen? Dit doet hij meestal omdat hij mooier en beter wil lijken dan hij is. Vaak krijgt een ander dan de schuld en zelf komt hij ermee weg.

Zonde is het ook als de mens geniet van een ander die iets verkeerds doet. Deze zonde wordt uitgebreid doorverteld zodat de verteller zelf niet opvalt. De zondaar krijgt alle aandacht. De verteller kijkt dan niet naar zijn eigen grote zonden.

Het is niet zo dat dit gebod betekent: je moet altijd de waarheid vertellen en dan is het goed. Soms is de waarheid vertellen vervelend voor de ander. Bijvoorbeeld als jij weet dat een kind is blijven zitten op een andere school en je vertelt hier uitgebreid over door. Het is wel de waarheid die je vertelt, maar je naaste heeft er veel last van. Ook klikken is niet goed. Ook dit is de waarheid maar als je dit alleen doet omdat je het leuk vindt dat de ander gestraft wordt, is dit niet goed.

Vals getuigen

Bij een rechtszaak worden vaak getuigen gehoord. De rechter vraagt dan aan iemand die bijvoorbeeld een ongeluk heeft gezien, hoe het eigenlijk is gegaan. Zo kan de rechter bekijken wie schuld heeft en dus gestraft moet worden. Getuigen moeten eerlijk zijn, want door een vals getuigenis kan iemand gestraft worden die het niet heeft verdiend.

Denk aan het verhaal van Achab met de wijngaard van Naboth. Valse getuigen zeggen dat Naboth iets heel ergs heeft gedaan en daarom werd Naboth gedood. Achab kreeg zijn zin, hij heeft de wijngaard gekregen.

Ook de Here Jezus werd vals beschuldigd. De schriftgeleerden verdraaiden zijn woorden en vertelden leugens. Om die valse getuigenissen is de Here Jezus gedood.

Wat moet wel?

De Here God is vreselijk boos over al die leugens, over al het duivelswerk. We laden Gods toorn, Gods boosheid op ons als we liegen en bedriegen.

Kijk eens naar je eigen leven. Naar de afgelopen dagen. Heb jij gelogen, heb jij iemands woorden verdraaid, heb jij geprobeerd de ander zwart te maken? Over al deze zonden is de Here erg boos!

Maar gelukkig mogen we weten dat de Here Zijn Zoon heeft geven om onze schuld te dragen. Hij nam alle schuld bij ons weg. Ook alle zonden die jij de laatste dagen hebt gedaan wil Hij vergeven doordat Zijn zoon betaald heeft. Wat een genade! Vouw dus je handen, en vraag vergeving voor al die zonden tegen dit negende gebod. Vraag of de Here de schuld weg wil doen om Christus' wil.

En nadat de Here de schuld heeft vergeven, zoals Hij beloofd heeft, leven we vanuit de dankbaarheid voor zo'n vergevend God. We zijn blij en willen leven zoals Hij dat van ons vraagt.

En dus vertellen we geen leugens meer, maar doen in al ons praten ons best om onze naaste geen kwaad te doen. We spreken goed over onze naaste. We laten zo ook aan anderen zien dat het goed is om een kind van de Here te zijn. En dat Gods verbondskinderen goed en liefdevol met elkaar omgaan.

We stralen het blijde evangelie uit om zo meer mensen te vertellen over Gods grote daden!

Verwerkingsvragen

1. Over welk lichaamsdeel schrijft Jakobus?2. Welke twee dingen kan je met je tong doen? (goed en fout)3. Wie is de vader van de leugen?4. Wat was de eerste leugen?5. Wat is een getuigenis?6. Noem iemand uit de Bijbel die door een vals getuigenis is gedood.