Jouw lichaam: een tempel van de Heilige Geest


Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen. Deze tekst klinkt je vast wel bekend in de oren. Een korte vergelijking; het laat zien hoe de verhouding tussen de Schepper en de mensen is. Zoals de Pottenbakker het leem (een soort klei) vormt tot een pot, zo heeft God ons gevormd tot mensen. Hij heeft ons gemaakt, daaraan hebben wij zelf helemaal niets bijgedragen. En omdat Hij ons gemaakt heeft, kent Hij ons door en door. Lees Psalm 139 maar eens. Wij zijn het eigendom van onze Schepper. Ons lichaam is niet van onszelf. Denk jij daar wel eens over na? Wat dat eigenlijk precies betekent? En kun je zomaar alles met je lichaam doen wat je wilt? In 1 Korinthe 6:19 staat dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Een bekende tekst. Maar wat betekent dat eigenlijk, praktisch: een tempel zijn van de Heilige Geest?

Jouw uiterlijk

Waarschijnlijk sta je dagelijks wel voor een spiegel. 's Ochtends voordat je naar school of naar je werk gaat, werp je even een blik in de spiegel om te zien of alles goed zit: tanden schoon, kapsel in model, geen uitgelekte make-up-vegen, geen druppels gel op je voorhoofd. Zo is er altijd wel wat om even extra te checken. Het oog wil immers ook wat.

Maar als je eens goed in de spiegel kijkt, wat zie je dan? Iemand die tevreden is over hoe hij eruitziet? Of iemand die juist ontevreden is? Iemand die het niks kan schelen? Of iemand die verdrietig is over hoe hij eruitziet, omdat er misschien handicaps of verminkingen zijn?

Vandaag de dag leven we in een lichaamscultuur: een cultuur waarin het heel belangrijk is hoe je eruitziet. Je merkt dit bijvoorbeeld aan reclames van body-milks, mascara's, lipsticks, parfums, kleding, etc., die ons aantrekkelijker zouden moeten maken. Maar je merkt dit ook aan verschillende tv-programma's waarin mensen een total make-over van hun uiterlijk krijgen, aan de Miss-verkiezingen, aan de model(len)-wereld.

Natuurlijk, hoe je eruitziet (welke kleding je aan hebt etc.) draagt voor een groot deel ook bij aan je uiterlijke presentatie. Hoe vaak kijk jij zelf ook niet even naar welke kleren de ander aan heeft? Ons uiterlijk is zo'n beetje een deel van ons visitekaartje. En het is ook helemaal niet verkeerd om er verzorgd en netjes uit te zien. Ook in de tijd van de Bijbel werd er aandacht besteed aan lichaamsverzorging, dat is zelfs iets wat de HEERE zelf had voorgeschreven om zijn volk te beschermen tegen ziekten, bekijk de reinheidswetten in Leviticus maar eens.

Rein, van binnen en van buiten

We hadden het net over die lichaamscultuur waarin we leven. Soms krijgt deze aandacht en zorg voor het lichaam afgodische trekken: dan is het lichaam het allerbelangrijkste; de eerste zorg die er is. Al het andere komt op de tweede plaats.

Kijk, als het zó ver komt dan ga je te ver. Dan draaf je door en wordt je leven beheerst door uiterlijk en ijdelheid.

We zeiden net al dat de HEERE zelf reinheidswetten had ingesteld waar de Israëlieten zich aan moesten houden. Reinheid en hygiëne waren ook voor de HEERE belangrijk. Om rein te zijn, moesten de Israëlieten zich met water wassen, alleen dan mochten ze tot God naderen. Dit wassen wijst op de afwassing van de zonden door het bloed van Christus en de reiniging van het leven door de Heilige Geest. De HEERE vraagt van ons ook reinheid in ons hart en in ons leven. Hij wil dat wij Hem in ons lichaam en in onze geest verheerlijken (1 Kor. 6:20). In ons lichaam en in onze geest, die van God zijn.

In onze geest

Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Paulus schrijft dit in 1 Korintiërs 6:19:

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, ... ?

Wat betekent dat nu, een tempel van de Heilige Geest zijn? Een tempel was in de tijd van de Bijbel een gebouw van God. Deze tempel was heilig. Je kon er niet zomaar mee doen wat je wilde. Het was het eigendom van God.

Op de Pinksterdag is de Heilige Geest gaan wonen in de gelovigen. Het lichaam van de gelovigen is een woonplaats geworden van de Heilige Geest. Kun je het je voorstellen? Er woont Iemand in jou! Zo is ons lichaam dus een tempel van de Heilige Geest. Dat bestempelt ons hele leven.

U bent immers duur gekocht. Door Christus. Hij heeft zijn eigen leven voor ons gegeven, om ons te verlossen van al onze zonden. Geloof jij dat ook? Duur gekocht ... Daarom zijn wij zijn eigendom. Hij geeft zijn Geest om in ons te wonen. En daarvoor maakt het niet uit hoe je eruitziet. Die Geest vernieuwt ons leven. Zorgt ervoor dat wij willen leven zoals God dat van ons vraagt, in alle aspecten van ons leven. Als de Heilige Geest in ons woont, zal dat ook zichtbaar zijn in ons leven; ons lichaam zal het dan ook uitstralen dat zij het huis van de Heilige Geest is.

Onze eerste zorg: geloven in de verlossing door Christus en daaruit leven!

In ons lichaam

Verheerlijk daarom God in uw lichaam, staat er in

1 Korinthiërs 6:20. God eren met je lichaam hoort er ook bij. Maar hoe doe je dat? Allereerst noemen we de Tien Geboden, die God ons zelf gegeven heeft. Hierin leert God ons hoe Hij wil dat wij leven en ons gedragen. En in deze Geboden komt ook het omgaan met je lichaam aan de orde, zie bijvoorbeeld het 6e en 7e gebod.

We zullen een aantal terreinen van ons leven bespreken over het leven als tempel van de Heilige Geest en laten wij daarbij in ons achterhoofd houden: verheerlijk God met je lichaam.

Seksualiteit: Paulus spreekt in de brief aan de Korintiërs over het lichaam als tempel van de Heilige Geest in het kader van de hoererij waarvan sprake was in deze gemeente. Paulus waarschuwt tegen overspel. Tegen het onzuiver met je lichaam omgaan. Kijk maar eens naar de inhoud van het 7e gebod (zie H.C. Zondag 41). Dat gebod omvat veel: God verbiedt alle onreine daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe verleiden kan. Dat zijn bijvoorbeeld seksueel getinte tijdschriften, films, tv-programma's die zomaar verkeerde seksuele verlangens kunnen opwekken. Nu denk je misschien: dit heb ik al zo vaak gehoord, dat weet ik nu wel, het wordt nu wel een beetje afgezaagd ... Toch kan het niet vaak genoeg gezegd worden. We zitten er middenin. De satan ligt op de loer om je bij de minste of geringste verleiding mee te slepen. Het kan ons allemaal overkomen. Blijf waakzaam! Blijf uit de buurt van alle onzuiverheid. Lees het laatste artikel over Spreuken nog maar eens (Spreuken maken de man 12).

Kleding: wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Ook aan onze kledingstijl zal dit te zien moeten zijn. Dit geldt zowel voor de mannen/jongens als voor de vrouwen/meisjes. Wat de kleding van vrouwen betreft, daar wordt door Paulus in 2 Tim. 2:9 specifiek aandacht aan besteed: ... zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen ... Dat is nogal wat: eerbaar, ingetogen, bezonnen. Waar ligt nu de grens? De Statenvertaling noemt de woorden: eerbaar, met schaamte en matigheid. Nou, die grens ligt daar waar de schaamte en de zelfbeheersing worden overtreden; de vrees om niet verder te gaan dan geoorloofd is, aldus de Korte Verklaring. Als je deze woorden van Paulus leest, bedenk dan of het gepast is om nèt iets te korte rokjes aan te hebben, een decolleté te hebben wat nèt iets te veel laat zien, een bikini te dragen die bijna geen bikini meer is, maar ook het dragen van té strakke kleding die alle vormingen van het lichaam laat zien. En ook de mannen zullen zich bewust moeten zijn van hoe zij zichzelf kleden. Onze God heeft ons niet voor niets zelf de kleding gegeven om de naaktheid en schaamte te bedekken (Gen. 3:21). Zouden wij die dan met onze kleding wel aan anderen laten zien?

Genotsmiddelen en verslaving: verheerlijk God met je lichaam, zit deze zin nog in je achterhoofd? We pakken het 6e gebod er even bij. In dit gebod komt ook het zorgen voor jezelf aan de orde: mijzelf geen letsel toebrengen en mijzelf niet moedwillig in gevaar begeven.Iedereen heeft wel zijn eigen gewoontes en gebruiken en daar is niks mis mee. Het wordt iets anders als deze gewoontes of gebruiken zo worden dat je er niet meer zonder kan, als het een verslaving dreigt te worden of al een verslaving is. Denk aan het roken, het overmatig alcoholgebruik, de verslaving aan bepaalde geneesmiddelen en drugs. We weten allemaal dat deze dingen schadelijk kunnen zijn voor ons lichaam. Maar ook het beoefenen van gevaarlijke sporten, waarbij er veel risico's zijn, horen erbij.We hebben ons lichaam van God gekregen. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, ...? De Heilige Geest wil er zelfs in wonen! Zouden wij dan ook niet goed en zorgvuldig omgaan met ons lichaam? Zoveel mogelijk proberen onze gezondheid te bewaren en te bevorderen?

Voeding: een ander punt dat aansluit op het vorige is onze voeding. We leven in een land waar we (nog) veel voeding tot onze beschikking hebben. Gelukkig hebben we elke dag nog genoeg te eten en daar mogen we dankbaar voor zijn. God gaf de mens voedsel dat hij nodig had om gezond te blijven en daarom moeten we ook verantwoordelijk omgaan met onze voeding. Tegenwoordig zijn er heel veel voedingsmiddelen op de markt, zelfs ook voedingsmiddelen die (uiteindelijk) schadelijk zijn voor ons lichaam. Dit heeft God niet zo bedoeld. Je kunt ook verslaafd raken aan bepaalde voedingsmiddelen, je kunt overmatig veel ongezonde producten eten. Het is iets om over na te denken. Zouden we ook niet in onze voedingsleefstijl een tempel van de Heilige Geest zijn?

Eigen baas?

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

'En dat u niet van uzelf bent', dat staat er nog achter. Ons lichaam en onze geest zijn van God. Niet alleen omdat Hij ons geschapen heeft, maar ook omdat Hij ons door Christus' offer verlost heeft. Hij heeft recht op ons. Hij wil niet dat wij ons lichaam misbruiken, er iets mee doen wat Hem verdriet doet. En door Christus wil Hij in ons wonen. Hij geeft uit genade zijn Heilige Geest. Wat een wonder! En wat een troost dat wij van God zijn, dat wij bij Hem mogen horen!

Ja, wij blijven zondige mensen en zullen ook steeds weer moeten beseffen en belijden: HEERE, ook vandaag ben ik zondig geweest, heb ik U verdriet gedaan. Maar wat een genade: de HEERE schenkt vergeving aan hen die Hem daarom oprecht vragen.

Dank aan God, die naar ons omziet! Die onze Eigenaar is. Wat een troost mag dat voor ons zijn. Ons lichaam: een tempel van de Heilige Geest. Dat geeft jou ook verantwoordelijkheid over wat je doet, wat je draagt, wat je eet, wat je denkt en wat je zegt. Verheerlijk dan God met je lichaam en geest!