Catechismus - Zondag 34


Goede werken zijn dingen die je doet tot eer van God. Ze zijn niet door mensen bedacht maar de Here heeft ze gegeven, het is Zijn wil. Zo leerden we dat in het vorige artikel. Nu gaan we verder over die wil van de Here. Zijn 10 geboden heeft Hij gegeven. De komende artikelen over de Zondagen van de catechismus bespreken we deze wet. Vandaag beginnen we bij het eerste gebod. Doe je mee? Lezen: Exodus 19:14-19Zingen: Psalm 119:1,4

Knechten

Uit dankbaarheid voor al het verlossingswerk van de Here laten wij in onze daden zien dat we kinderen van de Here zijn. We zijn anders dan andere mensen. Wij willen leven naar Gods geboden.

Deze wet hebben we eerder genoemd, namelijk in Zondag 2. Daar hadden we het over onze ellende, onze zondeschuld. We kunnen zien hoe groot onze schuld is als we naar Gods geboden kijken. Elke dag overtreden we deze geboden.

Nu we aan het hoofdstuk van de dankbaarheid zijn toegekomen, komen deze geboden van de Here weer aan de orde. De Here God gaf deze wet aan het volk Israël toen ze op reis waren naar het beloofde land. Je hebt het in de Bijbel gelezen. Het volk moest zich heiligen en Mozes mocht de berg op en kreeg daar Gods wet.

Nog steeds horen we de wet. Elke zondag wordt hij voor-gelezen. En elke week horen we `Ik ben de Here uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb´.

Is dat voor ons nog nuttig om te horen? Het volk Israël was toch bevrijd uit Egypte, wij niet.

Allereerst heeft God één verbondsvolk, vroeger het volk Israël, nu zijn wij, de kerkleden, het. Eén volk, allen kinderen van de Here. Verder heeft de Here ons ook bevrijd, namelijk uit het diensthuis van de zonde. De Israëlieten waren knechten van de Egyptenaren, wij waren knechten van de satan, van de zonde. Nu heeft God ons bevrijd, en mogen we bevrijd zijn. Jezus Christus heeft voor ons betaald, nu mogen we vrije kinderen van God zijn. Het is belangrijk om dat elke zondag weer te horen en ook goed te bedenken.

God heeft deze geboden Zelf gegeven. Veel volken om Israël heen hadden ook wetten. Deze wetten waren vaak uitgebreid, hadden veel uitzonderingen of bijzonderheden erbij. De mensen maakten deze wetten zelf en zaten er lang aan te werken, erover te overleggen. Gods verbondswet is anders. Het is duidelijk. Er is geen; `maar als ...´ mogelijk. Nee, gewoon: Geen andere goden dienen! Niet stelen! Niet doden!

Als God spreekt, dan spreek Hij krachtig. Denk aan de schepping. En God zei: `Er zij licht´, en er was licht. Gods Woorden zijn krachtig, er gebeurt iets. Zo ook met Gods Woorden in de wet.

Twee tafelen

De wet van onze Verbondsgod kunnen we indelen in twee stukken. Het eerste deel leert ons hoe we met God, met Zijn Naam, met Zijn dag om moeten gaan. Dit zijn de eerste vier geboden en die bespreken we in de artikelen over Zondag 34, 35, 36, 37 en 38.

Het tweede deel leert ons hoe we met andere mensen om moeten gaan. Dit zijn de geboden 5 tot 10 en die worden besproken in Zondagen 39 tot 44 van de catechismus.

Eerste gebod

`Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben´

Nou zul je denken; dat is makkelijk! Ik heb geen afgodsbeeld. Ik bid alleen tot God. Dit gebod kan ik makkelijk houden.

Is dat zo? Vertrouw je echt op de Here?

Of denk je toch: `Als ik later groot ben, heb ik veel geld en kan ik alles kopen wat ik wil.´ Je vertrouwt dan op geld, geld is dan je afgod geworden. Zo kan sport, bijvoorbeeld voetbal, ook een afgod zijn. Als je alles over hebt voor je sport en het vervelend vindt dat je op zondag niet mag kijken of meedoen. Of dat je naar de Bijbelschool moet in plaats van naar voetbal. Je vindt jouw sport dan belangrijker dan de Here.

En de computer en of telefoon dan?

Misschien is dat wel de grootste afgod van deze tijd. De hele tijd online zijn, spelletjes doen, rare filmpjes kijken. Hoeveel tijd ben je daar eigenlijk mee kwijt? En aan de dienst van de Here? Is het online zijn tot eer van God?

Bijgeloof komt ook heel veel voor. Vrijdag de 13e, een zwarte kat of onder een ladder door lopen brengt ongeluk. Deze dingen kom je vaak in boeken of strips tegen. Neem je dit over? Of weet je dat dit bijgeloof is en dat dit verkeerd is?

Wij mogen alleen op de Here vertrouwen. We mogen alles alleen van Hem verwachten. We moeten Hem met ons hart liefhebben, ja zelfs zo dat we al onze aardse dingen liever kwijtraken dan dat we iets tegen de wil van de Here doen. Dit is iets om over na te denken toch?

Verwerkingsvragen

1. Uit welk diensthuis heeft de Here ons bevrijd?2. Hoeveel delen heeft de wet?3. Waar gaat het eerste deel over?4. Waar gaat het tweede deel over?5. Noem eens een voorbeeld van een gebod uit het eerste deel.6. Welke afgoden kennen wij nu?7. Wat is bijgeloof?