Catechismus - Zondag 31


We gaan het vandaag hebben over sleutels. Nee, niet gewone huis- of autosleutels. We willen je vandaag iets uitleggen over `de sleutels van het koninkrijk der hemelen.´ Je zult je wel afvragen wat we daarmee bedoelen. Luister en doe maar mee!Lezen: Matteüs 16:13-20Zingen: Gezang 24:5

Avondmaal

De afgelopen keren spraken we met je over de viering van het heilig avondmaal. We sloten de vorige keer af met de vraag wie wel of niet mee mag vieren. We zagen dat kleine kinderen nog niet mee konden doen omdat ze niet alles begrepen. Pas als je ongeveer18 jaar bent, en na jaren catechisatie veel hebt geleerd over de Bijbel, mag je meedoen met het vieren van het avondmaal. Maar niet elke volwassene mag altijd maar meedoen. Soms kan het niet. De kerkenraad moet erop toezien dat het avondmaal heilig blijft. Heilig betekent apart gezet. Het is niet zomaar een maaltijd, het is de maaltijd van Christus´ Kerk. Daarom moeten we die heilig houden.

Sleutels

Elk gebouw heeft een deur met een slot. Je hebt een sleutel nodig om hem te openen maar ook om hem weer te sluiten. In de Bijbel las je net het verhaal van de Here Jezus, die aan Zijn discipelen vroeg wie zij dachten dat Hij was. Petrus gaf het antwoord. `U bent de Christus, de Zoon van de levende God´. Wat een mooi en goed antwoord! De andere discipelen hebben er vast ook mee ingestemd. De Here Jezus zegt daarna dat Petrus en de andere discipelen de sleutels van het koninkrijk der hemelen krijgen. Wat de discipelen daarmee openen, zal geopend zijn in hemel en wat de discipelen op slot doen, zal gesloten zijn in de hemel. Wat een belangrijke taak. Zij kunnen dus de deur van het koninkrijk open doen voor iemand, maar ook voor iemand de deur dicht doen.

De discipelen leven niet meer, maar de Here God heeft aan Zijn kerk dominees en ouderlingen gegeven. Deze ambtsdragers hebben nu de sleutels bij zich. Er zijn twee sleutels; de prediking van het evangelie, dat is de uitleg van Gods Woord. En de tucht.

De dominee legt zondag in de preek een stuk uit de Bijbel uit. Als je de blijde boodschap gelooft, je bekeert van je zonden en op Gods beloften vertrouwt, dan gaat de deur van het koninkrijk van de hemel voor je open. Maar als je niet gelooft, of je doet net alsof, en je gaat expres tegen Gods geboden in, dan wordt het koninkrijk voor je gesloten. Mensen die bijvoorbeeld iemand vermoorden, of hun man of vrouw verlaten en willen scheiden, gaan tegen Gods geboden in. Ook mensen die weinig of niet in de kerk komen, of mensen die vloeken of stelen. Voor zulke mensen is het koninkrijk gesloten. De ambtsdragers moeten ervoor zorgen dat deze zondaars niet aan het avondmaal gaan, ze moeten ze afhouden.

Tucht

Dat is erg! Als iemand niet aan het avondmaal mag meedoen! Toch is het dan voor hun eigen bestwil. Net zoals jouw ouders jou wel eens moeten straffen. Dat is niet leuk, maar het is voor je eigen bestwil. Stel je voor dat je altijd maar te laat thuis komt, of je broertje of zusje slaat, of dingen van anderen afpakt, en dingen steelt. Het komt dan niet goed met jou. In het ergste geval kom je in de gevangenis. Je ouders willen ervoor zorgen dat je op het goede pad blijft. Daarom straffen ze je, zodat je leert wat wel of niet goed is. Zo is het ook met de tucht. De ambtsdragers zullen de zondaars eerst aanspreken op hun daden. Ze zullen de zondaars uitleggen wat ze verkeerd doen, en dat ze zondigen tegenover de Here. Luisteren ze niet, dan mogen ze niet aan het avondmaal. Hopelijk schrikken ze hiervan en komen ze terug van hun verkeerde weg. Ze hebben spijt dat ze verkeerde dingen hebben gedaan. Ze vragen vergeving en komen terug op de goede weg. Dan zullen ze ook weer aan het avondmaal mee mogen doen. Het koninkrijk gaat weer voor ze open.

Helaas komt het ook voor dat de zondaars verdergaan op hun verkeerde weg. Het koninkrijk blijft dan voor hen gesloten.

De Here God wil het Zelf zo. Waarom? Zodat de zondaar merkt dat het buiten de kerk niet fijn is. En dat hij de kerk gaat missen. Dat hij de Here gaat missen en de Woordverkondiging. Zo wil God dat de zondaar terugkomt bij de Here. Bekering is altijd mogelijk. De Here God is een barmhartig God, Hij zal zelfs de ergste zondaar willen vergeven om het lijden en sterven van Zijn Zoon Christus.