Het leven van de Here Jezus op aarde


De opwekking van Lazarus (2)

De vorige keer hebben we gelezen over het sterven van Lazarus. We lazen ook dat de Here Jezus tegen Martha zei dat Lazarus weer op zal staan. Martha begreep de Here Jezus niet goed. Wat de Here Jezus dan wel bedoelt en hoe het verhaal verder gaat lezen we deze keer. Het verhaal staat in Johannes 11:1-44. Lees maar mee...

Martha

De Here Jezus zegt tegen Martha dat Lazarus weer zal opstaan. Nou, dat weet Martha ook wel. Op de jongste dag zal Lazarus weer opstaan. Maar dat bedoelt Jezus niet. Jezus antwoordt Martha: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat Martha? Ja, dat gelooft Martha. Ze gelooft dat Jezus de Zoon van God is! Ze weet nu dat wie in Jezus gelooft, eeuwig mag leven!

Jezus weent

Na het gesprek met Jezus gaat Martha snel naar haar zus Maria. Ze vertelt aan Maria dat Jezus er is en dat Hij naar Maria vraagt. Maria gaat snel naar Jezus toe. De Joden die bij Maria zijn om met haar te rouwen, zien dat ze snel weggaat. Waar zou ze naartoe gaan? Ze volgen haar en denken dat ze naar het graf van Lazarus zal gaan.

Als Maria de Here Jezus ziet, zegt ze hetzelfde als Martha: als U hier eerder was geweest dan was Lazarus vast niet gestorven. Ze huilt van verdriet! Ook de Joden die haar hebben gevolgd, moeten huilen.

Jezus ziet hoe verdrietig de mensen zijn om het sterven van Lazarus. Het ontroert hem. Hij is geraakt als hij het verdriet van de mensen ziet. Dat verdriet is er natuurlijk omdat Lazarus is gestorven. Maar dat verdriet is er ook gekomen door de zonde van de mensen. Dat raakt Jezus ook.

Jezus vraagt waar ze Lazarus hebben neergelegd. De mensen laten Hem het graf van Lazarus zien. Ook Jezus weent. Hij huilt als Hij bij het graf aankomt. Kijk, zeggen de mensen, Jezus huilt. Hij hield vast veel van Lazarus. Andere mensen zeggen: Hij kan de ogen van blinde mensen beter maken. Dan had Hij er ook voor kunnen zorgen dat Lazarus niet zou sterven.

De heerlijkheid van God

Jezus loopt naar het graf en vraagt of de steen voor het graf weggehaald kan worden. Martha gaat bezorgd naar Jezus toe. Het lichaam van Lazarus is al vier dagen in het graf. Dat betekent dat het wel zal stinken in het graf. Martha denkt er nog niet aan dat de Here Jezus Lazarus kan opwekken. Jezus vraagt geloof van Martha. Hij zegt dan ook: heb Ik je niet gezegd dat je, als je gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? De heerlijkheid van God, dat is de macht en genade van God. Nou, Martha zal die heerlijkheid van God zien op het moment dat Lazarus is opgewekt. Maar nog meer... ze zal de heerlijkheid van God zien als Jezus uit de doden is opgewekt.

Gezonden door de Vader

Een aantal mannen halen de steen van het graf weg. Jezus slaat zijn ogen op naar boven en zegt:

Vader, Ik dank U, dat U mij gehoord hebt. Ik weet wel dat U Mij altijd hoort. Maar vanwege de menigte mensen die Mij omringt, heb Ik het gezegd, opdat zij geloven dat U mij gezonden hebt.

Wat bijzonder, jongens en meisjes. De Here Jezus bidt tot zijn Vader! We zien hier dat God drie-enig is. Jezus doet wat Hem door God is opgedragen. Dus voordat Hij bij het graf komt, vraagt Hij om de opwekking van Lazarus. Hij dankt God, zijn Vader, daarvoor. Ook wil Jezus aan de mensen laten zien dat de opwekking van Lazarus het werk van God is en dat Jezus gezonden is door zijn Vader.

Lazarus leeft

Na het gebed roept Jezus luidt: Lazarus, komt naar buiten! En wat gebeurt er... Lazarus, de gestorvene, komt naar buiten. Aan zijn handen en voeten zitten nog de grafdoeken waarmee hij omwikkeld was. Om zijn hoofd zit nog een zweetdoek. Hij was dus echt gestorven, maar nu leeft hij weer!

Veel Joden die dit wonder zien, komen tot geloof. Andere Joden juist niet en vertellen aan het Sanhedrin wat er gebeurd is. Maar de Here Jezus weet hoe er over Hem gesproken wordt door zijn vijanden. Daarom gaat Hij met zijn discipelen op weg naar Efraïm.