Bijbelteksten leren?


In onze gemeente is een broeder, en waarschijnlijk is hij de enige niet, die het hele rijtje koningen en het hele rijtje van de richters kan opzeggen. Zeventig plus! Vroeger heb ik het ook geleerd, met Naam en Feit. Maar ik, als dertigminner, ken ze niet meer. Datzelfde geldt voor de catechismuszondagen. Onze oudere broeders en zusters zullen ook in die zondagen beter thuis zijn. En dat is geen wonder. Want zij hebben ze vroeger goed geleerd.

Kracht van de herhaling

Een meester vertelde hoe hij dat vroeger deed, voor de klas. Hij schreef op maandag op het bord de tekst die deze week geleerd werd. Daarna las zijn klas deze tekst twee of drie keer op een dag hardop voor, in koor. Telkens haalde hij een woord of wat weg. Tot er op vrijdag geen woord meer op het bord stond. En dan droeg de klas het uit het hoofd voor. De volgende week was er een nieuwe tekst aan de beurt, maar de geleerde teksten werden af en toe herhaald. Op deze manier hebben de kinderen vroeger teksten goed uit het hoofd geleerd, blijvend uit het hoofd geleerd. Misschien die broeder uit onze gemeente ook wel. De kracht zit in de herhaling.

Andere situatie

Nu werd vroeger de catechismus op school geleerd. Op reformatorische scholen gebeurt dat vandaag ook nog wel. Dat zorgt dus voor een keer herhaling: school en catechisatie. Maar voor de meeste van onze jongeren geldt dat zij alleen op catechisatie de catechismus leren. Dat houdt in dat zij elke week een zondag uit het hoofd leren. Deze zondag wordt besproken op catechisatie en de week erop overhoord. Sommige ouders begeleiden het leren. Misschien op een soortgelijke manier als de genoemde meester, door met z´n allen hardop voor te lezen. Of kinderen moeten elke dag even met de zondag bezig zijn. Andere kinderen leren de catechismuszondag de avond vóór catechisatie uit het hoofd en kennen het de week erna niet meer. Op catechisatie is de week erop weer een andere zondag aan de beurt. Er zal niet vaak sprake van herhaling zijn.

Wat moeten we hiermee?

Wat moeten we hiermee? Heeft het zin om de kinderen de catechismus te laten leren? Is het nodig dat kinderen iets uit het hoofd leren? Is het nodig dat de ouders of de catecheten hierop hameren? Als de jongeren bijvoorbeeld de strekking van een catechismus kunnen uitleggen, zou dat niet genoeg zijn? En zou het niet genoeg zijn om de kinderen zodanig wegwijs te maken in de catechismus, dat ze - als ze bijvoorbeeld iets nodig hebben - het kunnen opzoeken in hun kerkboek?

En als het nodig is dat kinderen iets uit hun hoofd leren, wat is dan nuttig om te leren? En hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat het beklijft, blijft hangen, nu de kinderen dergelijke teksten niet meer op school leren?

Wat denkt u daarvan?

(Wordt vervolgd)