Porno als wapen van de duivel


Een medium is een middel tot het overbrengen van informatie en het is daarom een enorm breed begrip. Het hele scala van een reclamefolder, het plaatselijke huis-aan-huisblad of een advertentie in een bushokje tot aan het journaal op radio of televisie valt hieronder. Dat betekent ook dat het in contact komen met media voor verreweg de meesten van ons niet te vermijden is. Wie kijkt niet naar het journaal? Wie luistert niet eens een keer naar de radio of kijkt eens iets op uitzendinggemist.nl of op Youtube? Door het gebruik van de smartphones en andere moderne devices, kunnen we als we willen 24 uur per dag, 7 dagen per week online zijn. Per medium kan het natuurlijk verschillen, maar we komen er vrijwel allemaal dagelijks mee in aanraking. Aangezien het gebruik van smartphones en tablets, en onderliggend het gebruik van het (mobiel) internet, een steeds hogere vlucht neemt. Het is belangrijk om steeds de risico´s en gevaren in het oog te houden. Op één gevaar willen we in dit hoofdartikel toch eens de nadruk leggen, namelijk de impact van de nieuwe media op seksueel gebied.

Een spervuur

We kunnen wel zeggen dat via diverse media een spervuur van pornografisch materiaal op de mensen afkomt. Valt het u ook op dat bij het zoeken op bol.com of bij het kijken op marktplaats.nl of op een andere site anders dan bijvoorbeeld refdag.nl of nd.nl, gelijk beelden van schaars geklede dames, lingeriemerken en aanverwante artikelen zichtbaar zijn? Iedereen die het internet gebruikt, zal dit waarschijnlijk niet onbekend voorkomen. Dit betekent een gevaar voor iedereen die hiermee te maken heeft, om toch maar eens anoniem wat rond te neuzen en van kwaad tot erger verstrikt te raken in het web.

In het bijzonder willen we dit gevaar aanstippen als risico voor onze jonge mensen. Ter illustratie een greep uit de krant:

- Eind juli verscheen in de krant dat ruim 40% van de vrouwen tussen de 12 en 25 jaar een onvrijwillige seksuele ervaring hebben gehad;

- Vorig schooljaar zijn 90.000 leerlingen `getrakteerd´ op het boek `Verhalen onder je kussen´. Dit boek heeft als doel het kunnen aangeven van wensen en grenzen op seksueel gebied. Bij het bereiken van die doelstelling lijkt het erop dat bestaande grenzen worden doorbroken. Naaktselfies? Moet kunnen! Niet jij bent dom bezig, maar degene die die foto doorstuurt is de boosdoener. Naar het strand? Altijd condooms mee! En ga zo maar door.

- Een derde van de jongeren krijgt wel eens verzoeken om een naaktfoto of -video te maken. Een kwart heeft dat ook wel eens gedaan.

- Eén op de twaalf kinderen op een middelbare school heeft wel eens een seksueel getinte foto van hem/haar verstuurd;

- De Britse kinderbescherming zegt dat 20% van de 12/13-jarigen het normaal vindt om porno te zien.

Zomaar een aantal items uit de krant, maar de cijfers en percentages liegen er niet om! De vrije seksuele moraal van deze tijd maakt vele slachtoffers. En die vrije seksuele moraal beïnvloedt ook ons en onze kinderen. Wellicht onbewust. Daarom des te meer reden om hierbij stil te staan en u als ouders af te vragen: weet ik, weten wij waarmee onze kinderen in aanraking komen?

Laten we hier met elkaar niet makkelijk overheen lopen, in de trant van: onder ons komt dat niet voor... In 2014 werd in het Reformatorisch Dagblad geschreven over reformatorische jongeren die obsessief bezig zijn met porno. Het is een teken van de vrije seksuele moraal die in deze maatschappij aanwezig is, denk hierbij aan homoseksualiteit (Gay Pride), zelfbevrediging en samenwonen.

Pornoverslaving

Dat niet alleen onze jongere broeders en zusters hiermee te maken hebben, blijkt uit de aandacht die nadrukkelijk wordt gevraagd voor het probleem van pornoverslaving. We willen eerst de betekenis van dit woord nader bezien. De betekenis van het woord porno of pornografie is dat seksuele handelingen worden afgebeeld, met als doel daarmee seksueel te prikkelen. Het woord porno komt uit de Griekse mythologie, het is een verwijzing naar de godin Aphrodite Pornè, de begunstiger van de zinnelijke lust en van de prostituees. Het achtervoegsel -grafie betekent `schrijven´ en heeft verwantschap met het woord `kerven´. De betekenis van het woord kerven is in dit verband heel erg op z´n plaats. Want als je iets schrijft, bijvoorbeeld op een papier, kun je dit makkelijk weggooien als je niet tevreden bent. Maar als je ergens iets inkerft, bijvoorbeeld in een boom of een steen, dan kun je het niet makkelijk verwijderen. Zo is het ook met pornografische beelden. Deze worden als het ware direct opgeslagen, ingekerfd in het brein als onuitwisbare indrukken. De beelden worden ingekerfd in ons geheugen. Je kunt deze beelden niet gemakkelijk uit je hoofd zetten.

Verslaving

Dan het woord verslaving. Bij dat woord heeft iedereen een voorstelling. Als je verslaafd bent, dan kun je niet zonder hetgeen waaraan je verslaafd bent. Je gedachten worden er, in meer of mindere mate, door beheerst. Iedereen kent wel iemand met een verslaving in zijn of haar kennissenkring. Misschien moet u bij uzelf bekennen dat u ook ergens aan verslaafd bent. Roken, drinken, appen, snoepen. Maar denk hierbij ook aan het niet kunnen missen van een televisieprogramma of het tot diep in de nacht spelen van games op de pc, et cetera. Let wel, de duivel kan ook geoorloofde dingen gebruiken om iemand te beheersen. Paulus schrijft in de eerste brief aan de Korintiërs dat alles ons wel geoorloofd is, maar niet alles nut doet (1 Kor. 6:12). Dat betekent dat niet alles wat wij mogen doen, ook een heilzaam gevolg heeft voor ons. Alles is geoorloofd, maar, schrijft Paulus, ik zal niet toelaten dat iets macht over mij krijgt. Want als er iets op deze wereld bestaat dat ons in onze macht heeft, dat ons beheerst, waarvan wij als het ware slaaf geworden zijn, dan zijn we daarmee in de kern de vrijheid in Christus kwijt.

Een verslaving kan in min of meerdere mate, afhankelijk van de aard van de verslaving, persoonlijk leed en ellende veroorzaken. We hoeven hiervoor niet te wijzen naar die of die, want als we eerlijk zijn dan moeten we bekennen dat we allemaal vatbaar zijn voor de één of andere verslaving, al zijn we ons daar zelf niet van bewust. Want immers, we zijn van nature slaaf van de zonde, we zijn van onszelf vatbaar voor verleidingen, onze vleselijke lusten.

Tweede seksuele revolutie?

De combinatie van de sociale media en de ontwikkelingen op seksueel gebied zijn al eens aangeduid als de tweede seksuele revolutie. De eerste golf vond plaats in de jaren zestig van de vorige eeuw (de pil, samenwonen, seks voor het huwelijk, abortusbeweging); de tweede golf vindt plaats in onze tijd. De pornowereld komt dichtbij, en het lokt onder het toetsenbord van je computer. Een paar klikken, anoniem wat rondkijken in een wereld die je gedurig prikkelt om de grenzen op te rekken. Het vliegwiel van de tweede seksuele revolutie is de smartphone, want er wordt inmiddels meer porno gekeken vanaf de mobieltjes dan vanaf de pc. Porno blijkt in de praktijk een uitnemend middel om vast te raken in de klauwen van de duivel en af te rekenen met de Bijbelse opdracht van een rein lichaam en trouw in het huwelijk. De duivel gebruikt de seksualiteit, een prachtige gave van de Here binnen de intieme relatie van man en vrouw, als een wapen om de mensen in zijn macht te krijgen.

Veel leed en ellende

In het geval we, als we het eerlijk bekijken, door de macht van de ontucht, de hoererij, de porno en seks worden bezeten, dan passen geen lapmiddelen of smoesjes. In sommige literatuur wordt wel beschreven hoe mannen geneigd zijn hun leven op te delen in onderdelen, compartimenten, taartstukken. Het ene taartstuk, bijvoorbeeld de liefde voor de echtgenote, staat dan buiten de verslaving aan pornografie. Wellicht werkt het brein van een man op deze manier, maar dat betekent niet dat dit dan als excuus kan worden opgevoerd. De werking van ons verstand is niet de norm. Immers, met de verslaving beschadig je niet alleen jezelf, maar ook je vrouw en je gezin.

Dat deze ellende realiteit is, blijkt wel uit de berichtgeving over een website die buitenechtelijke relaties faciliteert. In Amerika heeft een bekende Amerikaanse gerespecteerde voorganger zelfmoord gepleegd na het bekend worden van ook zijn gegevens. Wat een diepe sporen laat dit na in het leven van geliefden.

Radicaal medicijn

In het geval van deze specifieke verslaving, als in werkelijkheid de duivel ons bezit en beheerst door middel van erotiek en porno, dan vraagt dit om het radicale medicijn dat Christus voorschrijft in de Bergrede:

Indien uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare.

Het uitrukken van het oog en het afhouwen van de hand betekent: verwijder elke aanleiding tot het begin van de zonde. Elk lid van ons lichaam kan hierbij betrokken zijn, betrek daarom de wacht bij elk lid van dat lichaam. De oproep om scherprechter te zijn over eigen lichaam, eigen hand, eigen ledematen, wanneer deze zich ook maar uitstrekken tot overspel of echtbreuk of ontucht, vraagt van Jezus´ leerlingen dat zij hun lichaam onder de strenge tucht houden van een rein hart.

Die strenge tucht bij hart en hand is moeilijk, in sommige situaties zelfs heel moeilijk. De strijd tegen een verslaving is een strijd van vallen en opstaan, een weg die met moeite en verdriet gepaard kan gaan. Te meer omdat, zo schrijven hulpverleners, de mannen die kampen met dit probleem en een christelijke achtergrond hebben, heel goed beseffen dat dit zonde is. De strijd tegen de zonde wordt dan heel concreet en het falen in die strijd wordt dan ook heel concreet.

Als we vanuit dit perspectief deze verslaving bekijken, dan is het weer van belang om ons te realiseren dat we van onszelf geen natuurlijk afweermechanisme hebben. Integendeel. Hebben we niet allemaal een strijd te voeren tegen de zonde? Zijn we niet allemaal van nature haters van God en zijn dienst? Is niet alles wat wij denken en doen met zonde bevlekt? Wat een wonder van Gods grote genade: Hij is vertoornd over de zonde, maar heeft de zondaar lief in Christus Jezus!

Het falen en de voortdurende strijd kunnen onzeker maken en de begeerte naar porno als een soort uitweg nog groter maken, het wordt een vicieuze cirkel. Het wordt dan ook steeds lastiger om die cirkel te doorbreken, de drempel om een vertrouwenspersoon, predikant of andere hulpverlener aan te spreken wordt steeds hoger. Het nemen van die ene, grote stap van het zoeken naar hulp om een uitweg te vinden, is echter wel belangrijk om te ontsnappen aan de nepwereld van de Boze, te ontsnappen uit de beheersing van de satan. Die hulp kan ook gezocht worden in de gemeente, bij een broeder of zuster.

Wat kunnen we beginnen?

Voor ouders en gezinnen is het goed om het bovenstaande serieus te nemen en waar mogelijk ook maatregelen te nemen. Denkt u aan filters voor het internet, bijv. Kliksafe of bijvoorbeeld een programma als Convenant Eyes. U kunt ook denken aan het plaatsen van de computer in de woonkamer (toezicht); geen televisie op de slaapkamers en ´s avonds de smartphones beneden laten liggen.

Het zou natuurlijk het mooist zijn om alle verleidingen te weren. Geen foute tijdschriften, geen liedjes waarin vrije liefde wordt bezongen, geen erotisch getinte reclames, etc. Maar dan nog kan het fout gaan. Kijk maar naar de tijd van de Bijbel, ook toen was er overspel en onkuisheid aan de hand. Daarom waarschuwt Salomo tegen de doortraptheid van een lonkende vrouw, zie hiervoor bijvoorbeeld Spreuken 5 en 7.

Wat is de seksuele opvoeding daarom belangrijk. Dat is een duidelijke, maar wellicht ook een niet zo makkelijke taak voor de ouders. De ouders moeten de gelegenheid al bij hun jonge kinderen aangrijpen om hun kinderen hierin de Bijbelse normen en waarden over seksualiteit te leren. Let wel, we hebben het expres niet over seksuele voorlichting, want voorlichting is alleen maar het zenden van informatie, het is waardenvrij. De hoorder moet zelf maar kijken wat hij met die voorlichting doet. Nee, we hebben het over seksuele opvoeding, om daarin ook onze jongere broeders en zusters de Bijbelse normen en waarden mee te geven.

Seksuele opvoeding is een belangrijk, maar meestal ook moeilijk gedeelte. In de rubriek Opvoeding en Onderwijs is het boekje `Blozen mag´ van mevrouw Sarina Brons besproken en aanbevolen. In dit boekje staan een aantal handige dingen en aanknopingspunten om als ouders over een drempel heen te stappen en ook hierin de opvoedingstaak ter hand te nemen.

In de Here zijn wij tegen het wapen van de duivel bestand

Een waar spervuur van pornografisch materiaal, daar hebben we - oud en jong - mee te maken. We moeten waakzaam zijn en blijven bidden of de Here ons niet in verzoeking wil leiden. We schreven over een strenge tucht bij hart en hand en het belang daarvan, maar daarachter ligt een diep besef dat we het niet in eigen kracht kunnen, maar dat we Gods nabijheid moeten afbidden. De Here, die waakt en bidt (vgl. Ps. 121). De Here doet ons de geestelijke wapenrustig aantrekken (vgl. Ef. 6) om aan het spervuur te ontkomen. Wij kunnen niet standhouden als we het van onze eigen inzet, onze eigen tucht, onze eigen zelfbeheersing zouden moeten hebben. Maar God is trouw! Hij bewaart de gelovigen met kracht door zijn genade. Laten we ook in deze geestelijke strijd krachtig zijn in de Here en in de sterkte van zijn macht, want in mijn, in onze zwakheid wordt Gods kracht volbracht!