Koning en volk


We hebben voor de tweede keer Koningsdag gevierd. Twee jaar geleden, op 30 april 2013, werd Prins Willem-Alexander ingehuldigd als koning. Misschien heb je de kroning op televisie gezien.

Kroning

Bij die kroning deed koning Willem-Alexander het Nederlandse volk een belofte. Weet je wat de koning ons beloofde? Wat hij zweert te doen voor zijn volk hier in Nederland en in de Caribische gebieden?

Koning Willem-Alexander zweert dat hij zich aan de grondwet zal houden. Dat hij het koninkrijk zoveel hij kan zal verdedigen en bewaren. Hij zweert dat hij de rechten van de Nederlanders zal beschermen. Ook belooft hij alles te doen wat hij kan om de welvaart te bevorderen. Zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.

Hemelvaartsdag

We hebben niet alleen Koningsdag gevierd. We hebben ook weer Hemelvaartsdag mogen vieren.

De Here Jezus voer op naar de hemel voor zijn kroning. Om als Koning over alle dingen te regeren: over elke stam. Over elk volk en over elke natie.

Wij zijn Nederlanders. Maar we zijn vooral onderdanen van dit koninkrijk van Christus.

Grondwet

In Nederland hebben we een grondwet. Daarin staan de belangrijkste regels opgeschreven. De grondwet in Nederland heeft 142 artikelen. Verder zijn er nog heel veel andere wetten en bepalingen die de grondwetregels uitwerken.

Het Koninkrijk van God heeft ook een grondwet. Weet je welke grondwet dat is? Dat zijn de Tien Woorden van Gods verbond. Van Gods verbond inderdaad. God heeft een verbond met ons gesloten. Hij heeft zich aan ons verbonden. Weet je waarom? Hij wilde in gemeenschap met ons samenleven. Hij wilde niet dat wij als robots geprogrammeerd Hem dienen. Maar Hij wil ons hart. Hij wil echt met ons samenleven. Hij wil dat wij Hem liefhebben en eren. Het doel van Gods verbond is om te leven in gemeenschap met onze God, onze Schepper. Tot Gods eer en vreugde. Zoals ook Adam en Eva eens in volmaakte gemeenschap met God leefden.

Heel ons hart

De grondwet van Gods Koninkrijk kent maar tien geboden. Ze zijn dus op twee handen te tellen. Dat is op zich niet veel. Maar er is een groot verschil. Deze tien geboden vertellen niet alleen wat we met onze handen wel en niet mogen doen. Wat we met onze mond wel of niet mogen zeggen. Deze grondwet vraagt ons hele hart! Hij schrijft ook voor wat we moeten denken. En wat moeten we dan denken? En willen? En doen? En spreken? We moeten God liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en met al ons verstand. En we moeten onze naaste liefhebben als onszelf.

God dienen moeten we niet doen zoals veel mensen hun belasting betalen. Het moet. Dus doen we het. Anders zitten we straks met de gebakken peren. Nee, we dienen God uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid voor al Gods beloften.

Beloften van de Allerhoogste Majesteit

Want jij hebt nog meer beloften gekregen dan alleen die van koning Willem-Alexander. God belooft om als een trouwe Vader voor je te zorgen. Hij wil het kwade bij je weg houden of ervoor zorgen dat het voor iets goeds gebruikt wordt. Hij wil in Jezus je zonde vergeven en jou eeuwig leven geven. Daartoe wil Hij met de Heilige Geest in je werken.

Wat een grote beloften. En deze God heeft alle macht. Hij kan alles beloven en Hij kan doen wat Hij belooft. Hij kan ons liefde geven voor Hem en onze naaste.

Eerbied

In Nederland zijn er mensen die niet zoveel op hebben met het Koningshuis. Zij hebben niets met de koning. Of ze voelen meer voor een koning uit hun oude vaderland. Bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander werd er zelfs gedemonstreerd.

Zo zullen wij niet met onze Koning omgaan. Laten we veel in de Bijbel lezen. Zodat we onze God en Vader steeds meer leren kennen. Zoals Hij echt is. Laten we de Here vragen of Hij met zijn Geest in ons wil werken. Hij heeft het beloofd. Dat mag je ook tegen God zeggen. Wilt U dat doen, zoals U belooft heeft. En dan weet je dat God het zal geven. Je mag Hem houden aan zijn woord/beloften. Dan zullen we Hem steeds meer liefhebben. En dan willen we steeds liever leven naar zijn geboden.