Catechismus - Zondag 25


Met Zondag 25 beginnen we aan een heel nieuw deel en een nieuw onderwerp van de catechismus. In Zondag 24 ging het over goede werken, we kunnen niets verdienen door onze goede werken. We kunnen alleen door het geloof bij Christus horen. We gaan nu verder over hoe dat geloof dan bij ons komt. Zondag 25 tot en met Zondag 31 gaan over het Woord en sacramenten. Dat de Bijbel het Woord van God is dat weet je natuurlijk wel. Maar wat zijn sacramenten? De komende weken zullen we dit aan je uitleggen. Doe je mee?Lezen: Efeziërs 2:8-10Zingen: Psalm 33:2

Geloof

Toen jij een baby was, geloofde je toen in de Here?

Waarschijnlijk weet je daar niets meer van. En ook toen je peuter was, wist je niets over de Here. Maar hoe ouder je werd hoe meer je meekreeg. Je vader ging bidden aan tafel, je moeder las uit de kinderbijbel, je ging zondags mee naar de Kerk. En stukje bij beetje leerde je de Here kennen. Je geloof begon te groeien. En dat doet het nog. Je hoort elke zondag Gods Woord, je hoort verhalen uit de Bijbel op school of Bijbelschool. Je ouders praten met je over de Here en je leest deze artikelen in De Bazuin. Allemaal dingen waardoor je geloof en je kennis over de Here gaan groeien. Gaat dit allemaal vanzelf?

Nee, er is Iemand die dit geloof in jou werkt. Die ervoor zorgt dat je geloof groeit. Je weet vast wel Wie we bedoelen?

De Heilige Geest werkt via de verkondiging van het Woord en via de sacramenten.

Zoals je in de brief aan de Efeziërs hebt gelezen, is het geloof een gave, een kado. Het is niet iets wat uit jezelf komt, of wat je zelf bedenkt, het is een genadegave van God.

De preek

Wat is het langste deel van de Kerkdienst zondags?

Juist ja, de preek. De preek is het middelpunt en het belangrijkste van de eredienst. In de preek komt de VerbondsGod naar ons toe met Zijn Woord. In de preek legt de dominee een stukje van de Bijbel uit. De dominee legt uit wat God hier zegt, en hoe wij moeten leven. Tijdens de Woordverkondiging werkt de Heilige Geest in ons hart. Hij zorgt ervoor dat wij snappen wat er gezegd wordt en dat we daarnaar gaan leven. Het is dus belangrijk, ook al ben je nog klein, om je best te doen om iets te begrijpen van de preek. Ook al snap je lang niet alles, toch kan je sommige dingen al wel begrijpen. Ook kan je moeilijke dingen aan je ouders vragen, zij kunnen je helpen om de preek beter te begrijpen.

Sacramenten

En nu dat moeilijke woord: sa-cra-menten. Een sacrament is een soort `plaatje´ bij het Woord van God. Denk aan een plaatje in een leesboek. Als je het plaatje bekijkt, snap je de tekst opeens veel beter. Je begrijpt wat de schrijver wil vertellen. Zo is het ongeveer ook met de sacramenten. Als je Gods Woord hoort, luister je. Bij de bediening van een sacrament zie je ook echt iets gebeuren, zodat je het Woord nog beter gaat begrijpen. Dat is dus het teken van het verbond. Daarnaast is een sacrament ook een zegel van het verbond. Dat woord zegel wijst op de betrouwbaarheid. Zo zeker als we het sacrament zien, zo zeker is de belofte van de Here. De belofte dat wij uit genade vergeving van zonden en een eeuwig leven krijgen.

De Bijbel en de sacramenten wijzen ons beide naar Christus. De Here God weet hoe zondig wij zijn en hoe vaak wij weer gaan twijfelen aan Zijn Woord. Daarom geeft Hij ons de sacramenten. Zodat we bij de bediening ervan weer herinnerd worden aan Zijn beloften en dat we zeker weten dat die belofte van God ook voor ons is.

Er zijn twee sacramenten. De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.

In de volgende Zondagen van de catechismus worden deze twee sacramenten aan ons uitgelegd.