Catechismus - Zondag 21


De Apostolische Geloofsbelijdenis is nu klaar met het uitleggen van het werk van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er volgen tot slotte nog een aantal zinnen over de Kerk, over de vergeving van de zonden, over de opstanding en over het eeuwige leven. Zondag 21 en 22 leggen deze laatste zinnen aan ons uit. Vandaag gaan we iets vertellen over: Ik geloof een heilige algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden.Lezen: Johannes 10:1-18Zingen: Gezang 32:1,2

Christelijke Kerk

De Here Jezus is de Goede Herder, zo heb je gelezen in Johannes 10. Hij zorgt voor zijn kudde. Kudde kun je ook veranderen in Kerk. Hij zorgt voor Zijn Kerk, Zijn kinderen. Een herder zorgt ervoor dat zijn schapen goed te eten en te drinken krijgen, dat ze veilig zijn. Zo zorgt Christus ook voor Zijn kerk. Hij zorgt ervoor dat ze goed te eten krijgen, goed geestelijk voedsel. Zijn Woord. En dat er goede dominees zijn die Gods Woord uitleggen. Hij zorgt ervoor dat Zijn kudde veilig is. De Here Jezus heeft Zelf deze kudde bij elkaar gebracht. De Here roept Zijn kinderen vanuit allerlei plaatsen en landen. Schapen kunnen niet overleven zonder kudde en zonder herder. Zo hebben ook wij de Kerk nodig en de Goede Herder. Iedere gelovige moet lid worden van de Kerk. Zonder Kerk, zonder goede uitleg van Gods Woord, zonder het leven in de gemeente van Christus, waar iedereen naar elkaar omziet, kun je niet overleven.

De Here heeft mensen uitverkoren, dat betekent uitgekozen, om Zijn kinderen te zijn. Dit deed Hij al vanaf het begin van de wereld. Dit doet Hij nu. En Hij zal dit doen tot het einde van de wereld er is. Hij beschermt Zijn Kerk met Zijn Woord en Geest. De Bijbel is Gods Woord, daar lezen Gods kinderen in hoe ze moeten leven. De Heilige Geest werkt in de mensen om ze te laten leven naar Gods wil.

Het mooiste van het hele verhaal is dat jij er ook bij hoort. Lees maar de laatste zin van vraag en antwoord 54. En ik geloof dat ik van deze gemeente een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Je hoeft dus niet jezelf af te vragen of je er wel bijhoort, en onzeker te zijn over je geloof. Je hoeft ook niet te wachten op één of ander teken of wonder. Het teken van Gods verbond heb je al gekregen, dat is genoeg. De Here heeft Zijn belofte gegeven, en zal Zich daaraan houden.

Gemeenschap der heiligen

Weet jij ook hoe de dominee (of preeklezer) de gemeente zondags aanspreekt?

Zegt hij dames en heren of zegt hij iets anders?

De dominee noemt ons gemeente van Christus, maar hij noemt ons ook broeders en zusters. Dat is iets heel bijzonders. Broers en zussen horen bij elkaar, ze zijn familie. Zo zijn wij ook familie van elkaar, we zijn allemaal Gods kinderen.

Je komt dit verder nergens tegen. Niet op school, op de voetbal of op straat. Alleen in de Kerk zijn we broeders en zusters van elkaar. We horen allemaal bij Jezus Christus. We delen allemaal in de schatten die Christus voor ons heeft verdiend. Wij zijn een gemeenschap der heiligen. Allemaal mensen die niet bij de wereld horen, maar apart zijn gezet. Apart van de wereld. We horen bij de kinderen van God. God heeft ons bij elkaar gezet. Wij hebben elkaar niet uitgekozen, we zijn geen vrienden van elkaar. Misschien heb je zelfs juist een hekel aan iemand van de Kerk. Volwassenen hebben dit soms ook. Dit mag niet. We moeten bedenken dat de Here ons bij elkaar heeft geplaatst en dat we samen de Here mogen dienen. We moeten dus ons best doen om goed met onze broeders en zusters om te gaan. We moeten ons zelfs inzetten voor onze broeders en zusters. Van de Here hebben we allemaal gaven gekregen. Dit zijn dingen die je goed kan. Deze gaven mogen we inzetten om de Here te dienen en ook om onze broeders en zusters te helpen zoveel we kunnen.

Vergeving van de zonden

Heb je wel eens ruzie gehad met je beste vriend of vriendin? Hoe hebben jullie dit opgelost? En hebben jullie elkaar vergeven?

Vergeven is dat je niet meer boos bent op de ander. Je doet net of het niet gebeurd is. De ander heeft geen schuld meer bij jou.

Wij maken de Here elke dag boos doordat wij zonden doen. We hebben een grote schuld bij de Here. Maar in de Bijbel staat dat Christus voor onze schuld heeft betaald. Hij heeft onze zonden weggedaan. De Here vergeeft onze zonden door het bloed van Christus. Het is nu niet zo dat je er maar op los mag zondigen omdat de Here het toch wel vergeeft. Nee, wij moeten ons leven lang vechten tegen de zonden. We moeten ons best doen om heilig te leven. Om te leven zoals God het wil. Om uit dankbaarheid de Here te dienen in ons leven.