Over vervolging, apen en onszelf


Hij zat onder de littekens van de messen die zijn lichaam hadden bewerkt. Om zijn geloof werd hij in de gevangenis gemarteld. Een Nederlandse dominee die op bezoek was, vertelde dat er in Nederland veel voor vervolgde christenen gebeden werd. De gemartelde man zei: Wij bidden ook voor christenen in het vrije westen. Ja, vervolgde christenen horen verdrietig nieuws. Ze horen dat de kerk bij ons verslapt. Dat kerkgebouwen leeglopen. Dat het niet goed gaat met het geloof hier. En daarom bidden ze. Ze zijn bang voor de dag van morgen, zijn hun familie kwijt, maar ze maken zich druk om ons. Dat stond in de krant.

Apen vangen

Nu een ander verhaal. Een blanke man vroeg aan een arme Afrikaanse man of hij het niet erg vond om al die westerlingen te zien die op vakantie kwamen in zijn land. Want door al die rijke mensen te zien, moest hij zich wel erg arm voelen. Die man moest lachen. Hij zei dat het de vraag was wie er rijk was en wie arm. Hij vertelde over hun manier van apen vangen. Ze leggen dan lekker eten in een vierkante kist die ze in een boom hangen. Onder in de kist zit een klein gat. Apen komen naar de kist, pakken het eten en willen hun hand weer uit de kist trekken. Maar dat past niet, hun hand zit vol. En het lekkere eten loslaten, dat doen ze niet. Zo, zei die Afrikaan, zitten jullie Westerlingen vast aan jullie geld. Jullie hebben geen geld, het geld heeft jullie.

Tweeduizend jaar eerder

De Here Jezus zei het ook. Het is voor een kameel gemakkelijker door het oog van een naald te kruipen, dan voor een rijke om het Koninkrijk Gods binnen te gaan. (Marc. 10:25).

Geldt dat ook voor ons? Hangen wij ook meer aan geld, luxe, een fijn leven dan aan het geloof? Betekent dat wat we hebben, meer voor ons dan Jezus Christus? Betekent plezier meer voor ons dan Gods eer?

Satan trekt messen en pijlen

We worden niet lichamelijk vervolgd. Wij worden niet mishandeld in de gevangenis. Maar de pijlen van de satan zijn wel dag en nacht op ons gericht. En net zoals die man de messen van zijn beul niet kon voorkomen, zo kunnen wij die pijlen van de satan ook niet voorkomen. Ze zijn er. Ze komen op ons af. De verleiding van geld. Verleiding tot stelen, denk maar aan illegaal downloaden van films en muziek. De pijl van de pornografie komt naar ons toe.

Het kan niet anders of we worden beïnvloed door de media. Die media vertellen ons dat we moeten gaan voor geluk, voor onze eigen rechten. Die zeggen dat we als we onze zin niet krijgen, kunnen staken. Die zeggen dat trouwen en sex voor binnen het huwelijk uit de tijd is. Ook door de wetenschap stuurt satan pijlen naar ons toe. Denk maar aan de evolutieleer en de hoogmoed dat de mens de dingen zelf in de hand heft. Satan gebruikt de maatschappij. Zo wil hij ons vergiftigen met het idee dat iedereen mag denken wat hij wil. Hij wil ons beïnvloeden door andersdenkenden. Door mensen met wie je optrekt die andere ideeën hebben dan wij over de kerk, de zondag, seksualiteit, het verbond, enzovoort.

Al die pijlen komen op ons af, zoals die messen op de vervolgde man afkwamen. Die man kon de messen niet ontwijken. Maar wat moeten wij met die pijlen? Met het schild van het geloof moeten we tussen die pijlen door lopen. We moeten ze tegenhouden. Hoe? Lees je Bijbel, bid elke dag dat je met hulp van Gods Geest, staan blijven mag!

Die man in de gevangenis moest zijn vrijheid opgeven voor het geloof. Zijn gezin. Zijn werk. Zijn huis. Alles. En jij? Wil jij je hobby voor de Here opgeven? Je populariteit? Je bijbaan, als dat nodig is? De Here wil je alles geven wat nodig is om dat te kunnen!