Nieuw


En dan, om precies te zijn om 0.00 uur, is het 1 januari. Een nieuwe dag, een nieuw jaar. De platte kniepertjes (een uitgerold jaar) worden vervangen door nieuwjaarsrolletjes (een opgerold jaar). Niemand die weet wat het nieuwe jaar brengen zal. Niemand? Ja, toch wel. Onze trouwe God en Vader in de hemel. Hij die alles leidt en regeert. Daarom mogen we vol vertrouwen het nieuwe jaar ingaan. Want: Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen, de zekerheid van allen die u vrezen (Psalm 90:1, ber.). Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Dezelfde God. Daarover gaat dit stukje. Lees je weer mee?

Nieuwe mens

Ook op nieuwjaarsdag wordt er een kerkdienst gehouden. We komen samen als gemeente om het nieuwe jaar samen met God te beginnen. Om Hem te vragen of Hij met ons wil zijn het komende jaar. Om zijn Woord te horen, zodat we daarnaar kunnen gaan leven.

Doen we dat zomaar, uit onszelf? Nee, want uit onszelf zijn we er alleen maar opuit om te haten. We kunnen niets goed doen. Behalve... ja behalve wanneer wij door Gods Geest opnieuw geboren worden (HC Zondag 3, vraag en antwoord 8). Dan zal de nieuwe mens steeds meer zichbaar worden in ons leven. Dan zullen we graag en met liefde naar Gods geboden willen leven. Zodat God (Vader, Zoon en Heilige Geest) alle eer krijgt in ons leven. Want Hij alleen is dat waard! Dus bidden wij op deze eerste dag van het nieuwe jaar, samen met al onze broeders en zusters: Here, leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen (Ps. 90:12), geef dat wij U kennen en U heiligen, roemen en prijzen in al Uw werken en dat wij ons hele leven, onze gedachten, woorden en daden, op U richten, zodat Uw naam geëerd wordt (naar HC Zondag 47). Laat dat je gebed en je doel zijn voor 2015!

Dezelfde God

Als we om eens heen kijken, dan kunnen we best eens bezorgd zijn om de toekomst. Hoe zal het gaan, ook in dit nieuwe jaar? We zien en horen op het nieuws over ebola, vogelgriep, onrust in Oekraïne en nog veel meer. Toch lazen we al aan het begin van dit stukje dat we met vertrouwen dit nieuwe jaar mogen ingaan. Want wat er ook mag gebeuren, wat er ook verandert: God blijft altijd dezelfde. Zoals Psalm 102 dat zo mooi zegt: Gij, dezelfde, gisteren, heden, zult de toekomst tegentreden, zult dezelfde zijn altijd, eindeloos in majesteit. En in Hebr. 13:8 lezen we: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Als we op deze rots bouwen, zullen we nooit teleurgesteld worden en is geen storm zo groot dat de grond onder ons weggeslagen wordt. Ook 2015 is een jaar van de Here. Een jaar waarin Hij blijft regeren. Een jaar waarin we ook weer mogen zien op het verzoenend offer van Christus. En elk jaar, elke maand, elk uur en elke minuut brengt ons dichter bij het moment waarop alle dingen nieuw zullen worden. Daarover zullen we tot slot iets zeggen.

Alle dingen nieuw

En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw (Opb. 21:5a).

Hiernaar zijn we onderweg. Naar de wederkomst, naar het moment waarop er een nieuwe hemel en aarde zal zijn. Op weg naar ons hemels vaderland. Hoe lang dat nog zal duren weten we niet. Misschien komt er nog wel een 2016, een 2050 en 2100. Maar misschien ook niet. Wie weet is het moment vandaag of morgen ineens daar dat we de Here Jezus zien komen op de wolken. Daarom moeten we klaar zijn voor dat moment. Zorgen dat onze lampen brandend blijven.

Er zullen altijd mensen zijn die zullen spotten met onze verwachting. Die zeggen: zie, het is nu alweer 2015. Waar blijft Hij nou? Hij zou toch snel wederkomen? Is 2000 jaar snel? Vergeet maar nooit dat de Here ons deze spotternij al voorspeld heeft en dat Hij door middel van Petrus heeft gezegd: één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag (2 Petrus 3:8).

De Here komt! Maar op zijn tijd! Zo kunnen we rustig en vol vertrouwen het nieuwe jaar ingaan, terwijl we zingen en belijden (Psalm 102:6, ber.):

Gij, Heer, troont te allen tijde,

steeds zal men uw naam belijden,

van geslachte tot geslacht.

Gij zult opstaan in uw kracht.

Gij zult ons verlossing schenken,

Sion eindelijk gedenken.

Tijd is t voor uw grote daden,

eindlijk tijd voor uw genade.

Namens alle schrijvers voor de jongeren wensen we jullie een goede jaarwisseling en Gods zegen voor 2015!