Oud


Het is vandaag 31 december. De laatste dag van 2014. Deze dag staat in het teken van oliebollen, vuurwerk en gezelligheid. En we kijken terug naar het afgelopen jaar. Naar alle mooie en blije dingen die er waren in ons leven. Maar ook naar alle moeilijke en verdrietige dingen die er waren. We maken de balans op. Aan de ene kant de minpunten, aan de andere kant de pluspunten. En 's avonds mogen we naar de kerk. Om het oude jaar samen met God en zijn gemeente af te sluiten. Zullen we al deze dingen eens wat beter bekijken?

De kerkdienst

Misschien had je verwacht dat we zouden beginnen met oliebollen, vuurwerk en gezelligheid. Die stonden immers voorop in het rijtje hierboven. Maar eigenlijk is dat de verkeerde volgorde. Want het is God die het belangrijkst moet zijn in ons leven. Ook op oudejaarsdag.

Het hebben van een kerkdienst op oudejaarsdag is niet verplicht. Daarmee bedoelen we te zeggen dat God het niet als een gebod heeft gegeven. De kerk heeft in het verleden bepaald dat het goed is om op deze dag/avond samen te komen als Gods gemeente. En daarom ga jij en ga ik vanavond naar de kerk.

Maar is het alleen daarom? Omdat het moet? Omdat het hoort? Zit je op het puntje van je stoel omdat je eigenlijk liever buiten wilt zijn met je vrienden? Je weet het wel, zo hoort het niet. In de kerk spreekt God tegen je. Ook op deze oudejaarsavond. Aan het begin van het jaar hebben we gezegd dat ook het jaar 2014 van de Here is. Hij regeert de hele wereld en werkt toe naar de wederkomst. Die grote, machtige God roept je, spreekt tot je, laat je zijn leiding zien. Hoe mooi is dat! We hebben God aan het begin van dit jaar gebeden om zijn zegen, zijn nabijheid. En Hij was er! Dag in, dag uit. In blijde dingen, bij verdrietige dingen. Ook als we het soms heel moeilijk vonden om zijn leiding te zien. Dan mochten we vertrouwen op zijn Woord en weten dat Hij alles leidt en doet meewerken ten goede.

De balans

Veel mensen, christelijk of niet christelijk, maken op oudejaarsdag de balans op. Ze kijken terug op het oude jaar. Hoe is het verlopen? Wat was er leuk? Wat was er niet leuk? Als jij terugkijkt, wat zie je dan? Vaak denken we dat we het zo slecht nog niet hebben gedaan. We waren best goed bezig. Maar als we dan in de kerk komen en ons leven naast de Bijbel leggen, dan zien we toch een heel ander plaatje. Dan zien we dat de weegschaal doorslaat naar de min. Wat waren er nog veel zonden in ons leven. Wat deden we nog veel verkeerd. Het is goed om ons daar bewust van te zijn. Maar dan moeten we daarin niet blijven steken. Want er is meer. Het offer van Jezus, vergeving elke keer opnieuw, genade in overvloed. Dat komt aan de andere kant van de weegschaal.

Kijk! En ook daarom, juist daarom komen we in de kerk! Om te horen van ellende, van verlossing en van dankbaarheid. Om te beseffen hoe afhankelijk wij zijn van God in alle dingen van ons leven.

De oliebollen

En dan, als je de kerk uit loopt? Weg met die peinzende, weemoedige stemming? Het is immers oudejaarsfeest?! En, wacht even! Je hoort mij niet zeggen dat je de hele verdere avond de preek moet nabespreken. Of nadenken over wat je gehoord hebt in de kerk. Laat het gezellig zijn, doe een leuk spel met elkaar, steek alvast wat vuurwerk af en eet een lekkere oliebol. Maar laat wat je in de kerk hebt gehoord wel doorwerken in je leven. Het moet zijn: weg met de oude mens! Ook al op deze oudejaarsavond. Dus vier je de jaarwisseling anders dan een hoop mensen om je heen. Die gebruiken de avond om op televisie te kijken of ze misschien een groot geldbedrag hebben gewonnen. Of om eens lekker door te kunnen drinken. En na 0.00 gaan ze stappen of zakken ze nog wat door met vrienden tot in de vroege uurtjes.

Jij bent anders, je kent Christus. Gedraag je dan ook anders! Leef als nieuw mens, vernieuwd door de Heilige Geest!