Je hoeft niet bang te zijn


Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt, of pijn. De Heer zal als een schild rondom je leven zijn. Dit kinderversje ken je vast wel. Kleine kinderen kunnen dit vol vertrouwen en overgave zingen. En jij? Word jij bang, in deze tijd van oorlog en dreiging om ons heen? Als je het nieuws volgt, kun je het soms benauwd krijgen. Christenen in de oosterse landen worden vermoord en vervolgd om hun geloof. Ziekte en terroristische aanslagen komen nu ook de westerse landen binnen. Om bang van te worden. Waar vinden we dan onze troost?

Je bent niet van jezelf

In Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus lezen we wat onze troost is. Lees die zondag maar eens door. Daar staat veel moois in! Onze troost is dat wij niet van onszelf zijn. Is dat niet raar? Zijn we dan geen eigen baas? Nee, we zijn het eigendom van Christus. In onze maatschappij kan men dat niet begrijpen. Men zegt: Is dat nou troost? Je moet toch lekker vrij kunnen zijn? Juist als je jong bent! Je moet je eigen keuzes maken en zo het leven ontdekken!

Maar wat dwaas is voor de mensen is wijs voor God. En wij willen leven vanuit Gods woord. Daaruit leren wij dat we juist door onze eigen-wijsheid in ellende zijn gevallen. Want door te denken dat wij het zelf beter zouden weten, zijn we in het paradijs in zonden gevallen. En daardoor zijn we slaven van de zonde geworden. Vanuit onszelf zijn we nu prooi voor de duivel, en is er geen troost! Dan is er echt reden om bang te zijn. Maar wij mogen door Gods genade het eigendom zijn van Christus. En dan hoeven wij niet bang te zijn voor de zonden, de duivel en al het kwaad. Want Christus heeft voor onze zonden betaald en de duivel overwonnen! Dat geeft pas ware vrijheid. Dat staat ook in Johannes 8:36: Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Niet door onszelf, maar door Gods genade en liefde.

God bewaart ons

Wij zijn van God, en dat geeft ons troost. Want alleen God heeft de hele wereld in zijn hand. En Hij werkt ernaartoe om zijn belofte te vervullen. Hij komt spoedig! Alles wat er op deze aarde gebeurt, is onderworpen aan Gods bestuur. Hij werkt heen naar zijn komst op de aarde. En in de laatste dagen zal er veel ellende, rampen en oorlog zijn. We weten dat in de laatste dagen op aarde geen vrede zal zijn. De duivel probeert nog zoveel mogelijk mensen van God af te trekken. Gods kerk moet strijden.

Maar God wil zijn kerk zelf ook troosten. De Here is de bron van alle troost. Dat mocht Jesaja ook tegen het volk Israƫl zeggen. Jesaja moest eerst de ballingschap aankondigen als straf van God. Het volk zou onderdrukt worden door de vijand. Maar Jesaja mocht ook ver-kondigen (Jesaja 51:12): Ik, Ik ben het die u troost. God troost zijn volk door verlossing. Dat bleek door de verlossing uit de ballingschap. En dat blijkt nu ten volle in het offer van Christus. Daardoor is er voor ons volkomen verlossing. En als kinderen van God mogen we dan zelfs zeker weten: er gebeurt niets door het toeval. Alles wat er gebeurt, ook de vervelende dingen, worden geleid door God. En door Gods Geest mogen we geloven dat alle dingen dienen tot ons heil, tot ons behoud. Wat een troost!

Leef voor God

Wij zijn door het geloof het eigendom van God. En dat betekent ook dat wij de Heilige Geest hebben gekregen. De Heilige Geest werkt het geloof in ons hart. De Geest werkt vertrouwen in ons hart, zodat wij niet bang meer zijn voor wat de toekomst ons brengt. Hij geeft ons zekerheid van het eeuwige leven, zo staat er in antwoord 1 van de HC. Die zekerheid mogen wij nu al hebben, elke dag weer. Denk je er wel eens over na wat dit voor jou betekent? Stel je voor dat je ziek wordt, of dat er oorlog komt. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dan voel je heel sterk dat het leven hier op aarde vol ellende is. En je weet ook dat je leven hier op aarde zomaar kan ophouden. Wat een troost is het om te weten dat wij van Christus zijn, en dat we na ons sterven naar Hem toe mogen gaan. Wat een troost om te weten dat zijn koninkrijk komende is, en dat wij na zijn komst in volmaaktheid met God mogen leven! Dan is er helemaal geen angst of ellende meer!

Vanuit de rijke troost die wij van God krijgen, mogen we ook dankbaar voor Hem gaan leven. Daar hebben we zijn Geest voor nodig, die het geloof en het werken in ons werkt. Heel ons leven moet aan God gewijd zijn. Dat betekent dat alles wat je doet, voor God is. Want wij zijn toch van Hem? En Hij heeft ons zo liefgehad, dat Hij zijn Zoon aan ons heeft gegeven. Laten wij die God dan liefhebben en voor Hem leven.