Het leven van de Here Jezus op aarde - De zoon van de hoveling


Voor de zomervakantie lazen we over het gesprek tussen de Here Jezus en Nicodemus. Deze keer lezen we over het wonder dat Jezus doet bij de zoon van een koninklijke hoveling. Dit verhaal staat in Johannes 4:43-54. Lees maar mee

Jezus in Kana

Een aantal maanden geleden konden jullie lezen over het wonder dat de Here Jezus deed in Kana. Hij veranderde daar water in wijn op een bruiloft. Jezus is nu weer teruggegaan naar Galilea, naar Kana. De mensen in Kana horen dat Jezus weer in Kana is en zijn erg benieuwd of de Here Jezus opnieuw een wonder zal doen.

De hoveling

In Kana is ook een koninklijke hoveling. Een hoveling is iemand die werkt voor de koning. De hoveling is speciaal van Kapernaüm naar Kana gereisd voor de Here Jezus. Zijn zoon is ernstig ziek en zal snel sterven. De hoveling weet dat Jezus een machtige man is die veel kan. Daarom vraag hij aan Jezus of Hij zijn zoon beter wil maken. Het is zijn laatste redding.

De zoon leeft!

De Here Jezus geeft hem een bijzonder antwoord. Hij zegt: als jullie geen wonderen zien, willen jullie ook niet geloven. De Here Jezus bedoelt hiermee dat het volk nog moet leren dat de Here Jezus écht God is en álles kan, dat Hij de Zaligmaker is! De wonderen die Jezus doet, vindt het volk prachtig. Maar dat is niet genoeg. Nee de Here Jezus vraag geloof in Hem! De hoveling smeekt of Jezus met Hem mee naar huis komt om zijn zoon beter te maken. En dan gebeurt het wonder Jezus zegt tegen hem dat hij naar huis moet gaan omdat zijn zoon leeft.

Jezus is de Zaligmaker!

De hoveling gaat terug naar huis. Hij gelooft Jezus! Onderweg komt hij zijn knechten tegen die erg blij zijn. Uw zoon leeft! De hoveling vraagt aan zijn knechten wanneer zijn zoon beter is geworden. De knechten antwoorden dat dit gisteren om zeven uur was (dat is één uur 's middags). De hoveling denkt na. Dit is precies hetzelfde tijdstip waarop Jezus tegen hem had gezegd: ga naar huis, want uw zoon leeft. Wat een groot wonder. Nu weten ze dat Jezus niet alleen maar een machtige man is die wonderen doet. Nee, de hoveling en zijn gezin geloven dat Jezus de Zaligmaker is!