Catechismus - Zondag 15


De vorige keer hebben we iets verteld over de geboorte van de Here Jezus. Dit keer gaan we verder met Zijn leven hier op aarde. Wat heeft Hij meegemaakt en wat betekent dit voor ons?Lezen: Lucas 23:13-25Zingen: Gezang 2:2,3

Pontius Pilatus

We zijn al een paar catechismuszondagen bezig met het uitleggen van de apostolische geloofsbelijdenis. De apostolische geloofsbelijdenis is in het kort wat wij geloven. Er staat natuurlijk veel meer in de Bijbel. Maar de hoofdzaken noemen we op in deze geloofsbelijdenis. De vorige keer hebben we het gehad over die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. We zagen daarin dat Maria als ongetrouwde vrouw een zoon kreeg. Deze zoon is Gods Zoon. Dit keer leggen we je uit wat we bedoelen met de zin: die geleden heeft onder Pontius Pilatus en is gekruisigd.

In de Bijbel lezen we over Pilatus de stadhouder. De Here Jezus wordt daar bijna aan het einde van Zijn leven naar toe gebracht. De Joden hebben Hem gevangengenomen. Ze vinden Jezus een leugenaar. Ze geloven niet dat Hij de Zoon van God is. Ze verwachten wel een Messias, maar deze gewone man kan volgens hen nooit Gods Zoon zijn. Ze willen niet graag naar Hem luisteren. Volgens hen vertelt Hij leugens. Ze nemen Hem gevangen en brengen Hem naar de stadhouder Pilatus. Ze kunnen niet zomaar iemand vermoorden, dat mag niet. De Romeinen zijn de baas in het land Israƫl. Ze willen Hem aanklagen, zodat Hij veroordeeld wordt. Ze willen Jezus dood hebben. Pilatus ziet geen kwaad in de Here Jezus, volgens hem is Jezus onschuldig. Toch willen de Joden Hem dood hebben. Ze eisen Zijn dood. Pilatus is bang voor de Joden en voor zijn baan. Stel je voor dat hij ontslagen wordt omdat de Joden ontevreden zijn! Daarom geeft hij uiteindelijk toe. Kruisig Hem maar!

Lijden

Gods Zoon is mens geworden. Toen Hij op aarde kwam in deze zondige wereld begon Zijn lijden. Lijden is pijn en verdriet hebben. Vaak denken we dat Jezus alleen aan het kruis geleden heeft, maar dat is niet zo. Zijn hele leven op aarde voelde Hij pijn en verdriet. De wereld die God geschapen had, was erg veranderd door de zonde. De mensen gingen niet goed met elkaar om, er was veel verdriet, er was pijn er gingen zelfs mensen dood. Ook de Here Jezus zag dit. Ook Hij kwam in aanraking met de zonden. Hij deed zelf geen zonden! Maar Hij zag wel wat de andere mensen en zelfs Zijn broers, zussen en ouders deden. Toen Hij ouder werd ging Hij de mensen vertellen over God de Vader. Ook toen moest Hij veel lijden, want niet iedereen geloofde Hem, mensen kwam in opstand, gingen tegen Hem in, spotten met Hem en namen Hem zelfs gevangen!

Waarom liet Hij dit toe? Hij was toch veel sterker dan al die spottende mensen!

Hij is inderdaad sterker dan iedereen, maar toch moest het zo gaan. Hij kwam immers naar de aarde om Zijn middelaarswerk te toen. Hij moest lijden door onze schuld. Hij heeft in onze plaats de straf gekregen. Omdat wij elke dag zonden doen, moest Hij lijden. Hij heeft betaald voor onze zonden en zo onze schuld weggenomen. Hij maakte het weer goed tussen God de Vader en ons, zondige mensen.

Het kruis

In Deuteronomium (hfst. 21 vers 23) lezen we dat God tot Zijn volk zegt dat mensen die iets ergs gedaan hebben, gestraft moeten worden. Ze moeten worden opgehangen. Hierbij zegt God dat deze straf door God vervloekt is. Het is dus de ergste straf die er is. Als de mensen een erge misdadiger wilden straffen, dan was de kruisdood het ergste. De Here Jezus stierf deze dood. Dit is ook het allerergste van Zijn lijden. We noemden in het vorige stukje een aantal dingen op waaraan Jezus heeft geleden, maar het vervloekt en verlaten zijn door God is het allerergste. Wij hoeven niet bang zijn voor de dood. Als wij sterven komen we bij God. Maar Jezus werd in Zijn sterven juist verlaten door God. Hij moest alle straf dragen die wij verdiend hadden.

En wij mogen nu leven met een belofte. De belofte van het eeuwige leven na dit moeilijke leven op aarde. Dan mogen wij door het werk van Christus voor altijd bij God de Vader wonen. Laat de blijdschap over dit wonder zien in je leven. Dien de Here met plezier, ga blij naar de Kerk, zing voor de Here!